Lyt til artiklen:

Sådan opbevarer du hø og halm i det fri

00:00
Hastighed: ???x
02:29

Abonnementsartikel

I en ny folder er Beredskabsstyrelsen nu ude med deres anbefalinger til opbevarelse af hø, halm og lignende i det fri. Kampagnen er et led i at mindske risikoen for brandspredning og lette brandvæsenets indsats.

Her er styrelsens anbefalinger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fordel dit oplag af hø, halm og lign. i mindre oplagsfelter - for eksempel 5-10 x 5-10 meter i to meters højde og hold god afstand mellem oplagsfelterne - eksempelvis mindst tre meter. Det mindsker risikoen for brandspredning og letter brandvæsenets indsats.

Placer oplaget i god afstand til letantændelig vegetation og andre oplag og bygninger, herunder bygninger med stråtag.

Det anbefales, at der er mindst 30 meter til letantændelig vegetation, mindst 30 meter til bygninger med stråtag og mindst 10 m til bygninger med hård tag.

Ved meget små oplag af hø, halm og lign. kan de anbefalede afstande reduceres til mindst fem meter til bygninger, skel, letantændelig vegetation med videre.

Ved store oplag over 200 m3 af hø, halm og lign. bør de anbefalede afstande øges til mindst 50 m til naboskel samt vej- og stimidte, til letantændelig vegetation og til bygninger med stråtag og til mindst 20 m til bygninger med hårdt tag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hold oplaget under opsyn den første tid efter anbringelse for at sikre mod kritisk varmeudvikling.

Vær opmærksom på at holde aktiviteter, der kan antænde et oplag af hø, halm og lign., i passende afstand fra oplaget

Hav brandslukningsudstyr i nærheden.

Særlige brandfaremomenter

Der er særligt tre brandfaremomenter ved oplag af hø, halm og lignende:

Hvis et oplag af hø, halm og lignende er fugtigt, sker der en biologisk nedbrydning, hvorved der dannes varme. Den høje varme øger hastigheden på de kemiske processer, som kan resultere i en fortsat temperaturstigning. Dette kan føre til, at hø, halm og lignende selvantænder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hø, halm og lign. er letantændeligt, og derfor kan en brand hurtigt opstå og hurtigt udvikle sig.

Ved brand i hø, halm og lign. er der særlig risiko for "flyveild". Branden kan derfor sprede sig over lange afstande.

Over 1.000 kubikmeter

Oplag af hø, halm og lign. større end 1.000 kubikmeter, er som udgangspunkt omfattet af tekniske forskrifter for brændbare stoffer. Sådanne oplag kræver en godkendelse fra kommunalbestyrelsen (det kommunale redningsberedskab). v