Lyt til artiklen:

Vandet truer mere end 100 gange om året

00:00
Hastighed: ???x
03:35

Abonnementsartikel

Det stigende hav er en af fremtidens store trusler. Havvandet kan ændre kystområder, trænge ind i bygninger, gøre veje svært fremkommelige, true forsyningssikkerheden og i værste fald koste menneskeliv og medføre store værditab. Med mere end 8.000 km kystlinje og mange lavtliggende områder er Danmark særligt udsat, når havet stiger.

Det skriver DMI i en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

DMI's Klimaatlas, der kommer med de bedste bud på fremtidens klima i Danmark, er netop opdateret med nye tal for, hvor ofte det nuværende varslingsniveau for højvande vil blive overskredet frem mod slutningen af dette århundrede.

Tallene viser, at vi i fremtidens klima langt oftere vil se, at vandet nærmer sig et faretruende niveau.

- Nogle steder i landet vil det nuværende varslingsniveau overskrides mere end 100 gange om året i slutningen af århundredet, hvis den globale udledning af drivhusgasser fortsat er høj - det svarer til, at der i dagens Danmark er områder, hvor beredskaber og boligejere vil blive varslet mere end hver fjerde dag året rundt, siger Mark Payne, der er klimaforsker og faglig leder af Klimaatlas på DMI.

rich-media-2
Her ses, hvor mange gange om året de nuværende varslingsniveauer for højvande forventes at blive overskredet i slutningen af dette århundrede langs Danmarks kyststrækninger. Figuren viser data for et højt udledningsscenarie (RCP8.5). Illustration: DMI.

Rammer forskelligt

FN's Klimapanel udgav en omfattende rapport om klimaets tilstand i august, der utvetydigt viser, at middelvandstanden i havene stiger, og at stigningen accelererer.

Ifølge DMI's Klimaatlas forventes det, at middelvandstanden vil stige med ca. en halv meter frem mod slutningen af dette århundrede sammenlignet med i dag, hvis vi fortsætter med en høj udledning af drivhusgasser (RCP8,5). Hvis de nuværende politiske ambitioner om udledningsreduktioner opnås på globalt plan (RCP4,5), kan havniveaustigningen begrænses til ca. 35 cm.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fremtidens stormfloder vil derfor ramme langt voldsommere end i dag. Det skyldes, at en storm i et fremtidigt klima med en middelvandstand, der i forvejen er hævet, kan presse vandet endnu højere op over terrænet.

Samtidig er der forskel på, hvor høj en vandstandsstigning landets kyststrækninger kan modstå. Derfor fastsætter kommunerne, der har lokalkendskabet til nærområdernes udfordringer, selv varslingsniveauet for højvande.

For eksempel bliver det først kritisk, når vandet kommer over 200 cm i Esbjerg Havn, mens en vandstandsstigning på blot 90 cm kan være kritisk ved Roskilde Fjord.

Flere data til ekspertbrugere

Klimaatlas er skabt gennem et værdifuldt samarbejde med kommuner og en lang række aktører, som er i berøring med klimatilpasning i Danmark. Klimaatlas er derfor et nyttigt værktøj, når Danmark skal klimatilpasse til fremtidens vejr.

- Kommunerne planlægger klimatilpasningen af Danmark til en fremtid, hvor vi skal forvente mere ekstremt vejr på grund af klimaforandringerne. Klimaatlasset er et værdifuldt værktøj, da det giver os og vores samarbejdspartnere mulighed for at planlægge klimatilpasningen ud fra et troværdigt, ensartet og fintmasket datagrundlag. På den måde bidrager Klimaatlasset til de mest effektive klimaløsninger, og vi undgår fejlinvesteringer, fordi planlægningen sker på data der rækker hundrede år ud i fremtiden, siger chefkonsulent Lars Kaalund fra Kommunernes Landsforening (KL).

Artiklen fortsætter efter annoncen

I denne omgang har brugerne af Klimaatlas ønsket data for, hvor ofte det nuværende varslingsniveau for højvande vil blive overskredet i fremtidens klima. Derudover har de efterspurgt adgang til de bagvedliggende klimamodeldata og daglige simuleringsdata (tidsserier), som derfor også er inkluderet i denne opdatering af Klimaatlas.

Se DMI's Klimaatlas her.