Lyt til artiklen:

Alt for mange el-fejl på campingpladserne

00:00
Hastighed: ???x
02:56

Abonnementsartikel

I løbet af 2021 har Sikkerhedsstyrelsen ført tilsyn med elinstallationerne på 102 danske campingpladser. Det har ført til, at 27 campingpladser har fået påbud om at få bragt installationerne i orden.

Yderligere 53 campingpladser er blevet vejledt om forhold, der bør rettes op på, mens installationerne var helt i orden på 22 campingpladser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- På en campingplads kommer der rigtigt mange mennesker, og så er det afgørende, at elinstallationerne er sikre. Samtidig er det steder, hvor installationerne kan blive udsat for hårdhændet behandling, og derfor er det vigtigt, at dem, der driver campingpladserne holder godt øje med installationerne. Men vurderet ud fra vores tilsyn ser der desværre ikke ud til at være nok fokus på sikre elinstallationer på de danske campingpladser, siger kontorchef Søren Assenholt Muff fra Sikkerhedsstyrelsen.

Vind og vejr

Elinstallationer på campingpladser er ofte udsat for vind og vejr og placeret på steder med risiko for påkørsler eller andre skader. Derfor er er krav om, at installationerne beskyttes mod de uhensigtsmæssige påvirkninger, de kan blive udsat for. Der skal blandt andet være beskyttelse mod fugt og støv, og kabler, der trækkes hen over campingpladsens arealer, skal beskyttes mod skader fra gående og kørende færdsel.

- Vores tilsyn viser, at hver fjerde campingplads ikke beskytter deres installationer tilstrækkeligt mod de påvirkninger, de kan blive udsat for, for eksempel fordi kabler ligger ubeskyttede tværs over veje og stier, siger Søren Assenholt Muff.

Der blev konstateret en række generelle fejl ved elinstallationerne på de kontrollerede campingpladser. På næsten halvdelen af campingpladserne var eltavlerne ikke mærket korrekt. Det skal både fremgå, hvilke dele af installationen der hører til sikringsgrupperne, og hvad den højst tilladte størrelse er på sikringerne.

Ikke korrekt jordforbindelse

En anden fejl, der blev fundet i 40 procent af installationerne var, at transportable elektriske brugsgenstande ikke havde korrekt jordforbindelse via beskyttelseslederen i stikkontakten. Det er en typisk fejl, fordi meget elmateriel er forsynet med stik, der ikke giver jordforbindelse i typiske danske stikkontakter. Det kan for eksempel være køleskabe, frysebokse, kaffemaskiner og elkogere i butikken eller fælleskøkkenet på campingpladsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der var ligeledes konkrete problemer med eltavlerne på hver tredje campingplads. Det er et krav, at en eltavle er lukket og ikke har skader, så der er risiko for at få stød fra spændingsførende dele.

- Der er for mange fejl og mangler i installationerne på campingpladserne. Det handler om sikkerhed, både for gæsterne på campingpladserne og dem, der arbejder der. Så det er et område, vi også vil have fokus på i vores kontrolindsats i 2022. Vi forventer at kontrollere elinstallationerne på 100 campingpladser i løbet af 2022, siger Søren Assenholt Muff.