Lyt til artiklen:

425 hektar smuk fynsk natur fredes

00:00
Hastighed: ???x
02:32

Abonnementsartikel

Fredningssagen for Hesbjergkilen på Fyn blev rejst på initiativ af Danmarks Naturfredningsforening med Odense Kommune som medrejser for næsten fire år siden, og nu er Fredningsnævnet for Fyn kommet med deres afgørelse om at gennemføre fredningen.

Fredningsområdet omfatter 425 hektar og er et enestående smukt og stærkt kuperet landskab kun få kilometer sydvest for Odense by. Fredningen vil sikre, at området fremover beskyttes bedre, så fremtidige generationer også kan nyde de store naturværdier og skønne udsigter fra området, som på det højeste punkt ved Dyred Banke i vest er 123 meter højt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Områdets naturværdier tæller eksempelvis flere skovenge, hvor den sjældne og rødlistede engperlemorsommerfugl holder til. Naturen i fredningsområdet er meget varieret og udgør en mosaik af levesteder.

Overraskende landskabsrum

Hvor den østlige og midterste del hovedsagelig er blandet løvskov af meget forskellig alder, får landskabet mod vest gradvis et mere åbent præg med dyrkede arealer, overdrev, mose og eng.

- En travetur gennem fredningsområdet fra øst mod vest er derfor en tur gennem mange forskellige og overraskende landskabsrum, hvor nye udsigter og nye stemninger afløser hinanden. Det her er ganske enkelt et helt enestående varieret og oplevelsesrigt område, siger Carsten O. Hansen fra Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling i Odense.

Skovene i området - Ernebjerg Skov, Hesbjerg Skov og Øghaven - er hovedsagelig løvskove. I Ernebjerg Skov findes et større lysåbent areal med sø og mose. Hesbjerg Skov rummer flere skovmoser med en lysåben vegetation. Desuden er der i Hesbjerg Skov en del gravede eller opstemmede søer, som er med til at øge den oplevelsesmæssige variation og levesteder for det vilde dyre- og planteliv. I Øghaven er der et bakkeparti med overdrevsvegetation.

Vurderes igen

Disse lysåbne arealer i mosaik med skovene og de mange skovbryn i det stærkt kuperede terræn giver fredningsområdet en meget afvekslende karakter, et væld af biotoper og nicher og et højt rekreativt potentiale.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fredningen bliver i den kommende tid vurderet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, som skal tage stilling til fredningssagen endnu en gang, fordi den samlede erstatning overstiger 500.000 kr. Fredningsnævnets erstatningsafgørelse er på i alt godt fire mio. kr., og denne afgørelse vil ligeledes blive vurderet af Miljø- og Fødevareklagenævnet.