Lyt til artiklen:

Bornholmske gråsælers spisevaner undersøges

00:00
Hastighed: ???x
02:41

Abonnementsartikel

Forskere ved DTU Aqua går nu i gang med at undersøge omfanget af sælskader på erhvervsfiskernes fiskeri af fladfisk ved Bornholm. Miljøstyrelsen har bestilt undersøgelserne, fordi fiskerne klager over, at sælerne skader fiskeriet og over, at det fra 1. januar 2022 ikke længere er tilladt at regulere gråsæler ved Bornholm.

Den særlige reguleringstilladelse ved Bornholm blev oprindeligt indført for at beskytte lakse- og torskefiskeriet, og ordningen er nedlagt, fordi det i 2022 stort set ikke længere er tilladt at fiske laks og torsk i Østersøen. Fiskerne mener dog, at sælerne også skader fiskeriet af fladfisk, og det vil Miljøstyrelsen nu have belyst.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Viser det sig, at der er alvorlige konsekvenser for erhvervsfiskeriet, kan det eventuelt føre til, at regulering bliver tilladt igen. For at det kan ske, skal der dog være tale om væsentlig erhvervsøkonomiske skader, og indtil videre har Fiskeristyrelsen kun modtaget få indberetninger om sælskader på skrubbefiskeriet.

Interview med fiskere

Som led i undersøgelserne vil to forskere fra DTU Aqua, Finn Larsen og Lotte Kindt-Larsen, interviewe mindst ti fiskere og indhente oplysninger om redskaber, målart, periode, lokalområde, skadernes art og omfang samt eventuelle afhjælpende foranstaltninger, som fiskerne måtte bruge.

De vil desuden indsamle oplysninger fra fiskernes logbøger om sælskader registreret i de seneste to år. Resultaterne af interviews og analyse af logbøgerne vil blive sammenholdt med resultaterne fra tidligere undersøgelser fra 2015 for at identificere eventuelle ændringer i skaderne. Endelig vil havforskerne gennemføre seks fisketogter af hver fem dages varighed fra nu og frem til juli.

- Undersøgelsen vil give os nogle bedre tal på de direkte effekter af gråsælerne på fiskeriet omkring Bornholm, siger seniorforsker Finn Larsen, der leder DTU Aquas undersøgelse for Miljøstyrelsen.

- Der er behov for at opdatere vores viden om sælskader i det bornholmske fiskeri især ved passive redskaber i lyset af de ændringer, der er sket både i fiskeriet og i forekomsten af sæler omkring Bornholm.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ugunstig bevaringsstatus

Bestanden af gråsæl var i 1970 nede cirka 2.000 individer, hvorefter den blev fredet. I dag er bestanden i Østersøen og den Botniske Bugt samlet set på mellem 40.000 - 50.000 sæler. Heraf er der omkring 2.000-3.000 gråsæler i den sydlige Østersø.

Gråsælen vurderes dog at være i ugunstig bevaringstilstand i dansk farvand, primært fordi det kun er meget få gråsæler, som yngler i Danmark.