Lyt til artiklen:

Her er prisen på vand hos dig - og nabokommunen

00:00
Hastighed: ???x
02:34

Interaktivt danmarkskort viser priserne på vand i hele landet. Se din egen pris og sammenlign med nabokummunen.

Vandsektorens brancheorganisation, Danva, har opdateret sit interaktive "vandpris på danmarkskort" med nye vandpriser for 2022.

Det betyder, at forbrugerne kan få et samlet overblik over, hvad de betaler for at få leveret drikkevand og afledt spildevand hos selskaber under vandsektorloven.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

- Åbenhed er en af vandsektorens grundlæggende værdier. Derfor bestræber vi os på at gøre den ensartethed og forskellighed, som afspejler vandselskabernes vilkår, endnu mere transparent over for omverdenen, siger fagleder i Danva, Thomas Sørensen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Danva ønsker med det grafiske overblik over vandprisen med tilhørende baggrundsinformationer desuden at sikre en korrekt og neutral fremstilling af selskabernes takster.

Priserne svinger

For nogle selskaber er vandprisen steget mere end den normale prisudvikling, hvilket for eksempel kan skyldes større investeringer i klimaløsninger, etablering af nye vandværker eller ekstra pålagt skattebyrde.

Vandpriserne svinger fra selskab til selskab. Det skyldes lokale, strukturelle og politiske forskelle, der giver et stort spænd mellem de laveste og de højeste udgifter, som vandselskaberne har.

Det kan være forholdsvist billigere at forsyne vandforbrugende virksomheder end små kunder. Geologiske forhold kan gøre det dyrere at hente vand op af jorden nogle steder i forhold til andre. Desuden kan forurening af grundvandet betyde, at der skal investeres i nye kildepladser til vandindvinding.

Der er herudover store forskelle på, hvor meget et selskab investerer i for eksempel kloakering og klimaløsninger og hvor mange kunder, der er til at deles om betalingen for investeringen.

I for eksempel et tyndt befolket forsyningsområde med mange sommerhuse kan forbrugerne komme til at betale mere for vandet, fordi der ganske enkelt er færre kunder med et samlet mindre vandforbrug til at afdrage på den fælles investering.

Datagrundlag

Det interaktive "vandpris på danmarkskort" viser vandpriserne for de selskaber, som er underlagt vandsektorloven. Kortet er bygget op omkring de cirka 225 vandforsyninger, som efterfølgende er blevet tilknyttet et spildevandsselskab.

Ved at køre musen hen over prikkerne på danmarkskortet vises en tabel, der angiver vandselskab og tilhørende spildevandsselskab med de respektive takster og udgiften ved tre forskellige årlige forbrug.

Kan man ikke finde sit vandværk på kortet, kan det skyldes, at det ikke er omfattet af vandsektorloven.

Du kan se kortet HER.