Lyt til artiklen:

50 millioner kroner til livet i vandløbet

00:00
Hastighed: ???x
02:03

Abonnementsartikel

Man kan få op til 100 procent af omkostningerne dækket, hvis man forbedrer leveforholdene for fisk og smådyrsfauna og genopretter gydepladser for fisk og skaber fri passage for fisk i vandløbene.

Miljøstyrelsen åbner igen op for ansøgninger om tilskud til vandløbsrestaurering, der kan søges af kommuner. I den kommende ansøgningsrunde er der er afsat cirka 50 millioner kroner til nye projekter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har justeret tilskudsordningen, så mindre projekter med lavere budgetter kommer først. Det vil give en hurtig og enkel prioritering mellem ansøgningerne og dermed en hurtigere sagsbehandling. Samtidig bliver de store og dyre projekter henvist til at søge tilskud via den EU-medfinansierede vandløbsordning, som forventes at åbne i efteråret 2022, siger funktionsleder Pia Jørgensen fra Miljøstyrelsen.

Fri bane for laksefisk

Allerede et år efter den første tilskudsrunde, afsluttede Varde Kommune i 2021 et vandløbsrestaureringsprojekt i Lerbæk. Bækken løb blandt andet igennem et 47 m langt betonrør, som forhindrede fisk i at svømme længere op i vandløbet. Kommunen har nu genåbnet vandløbsstrækningen og har udlagt gydegrus og skjulesten.

- Projektets gennemførsel har sikret fri faunapassage opstrøms i Lerbæk, både for fisk og vinge- og hvirvelløse dyr. Den frie passage og anlæggelsen af gydebanker vil også forbedre muligheden for at etablere en selvreproducerende bestand af laksefisk. Stryget vil lokalt øge iltningen af vandet, hvilket forventes at mindske indholdet af opløst jern, øge udfældningshastigheden, og på sigt forbedre vandkvaliteten for fisk og vandløbsinsekterne nedstrøms projektet, siger biolog Simone Kit Sjøgren fra Varde Kommune.

Den nationale vandløbsrestaureringsordning blev oprettet i 2020. Årets ansøgningsrunde vil være åben fra 21. marts til 2. maj 2022.