Lyt til artiklen:

Klimaændringer presser trækfuglene

00:00
Hastighed: ???x
02:14

Abonnementsartikel

Klimaændringer truer i stigende grad trækfuglene og deres levesteder. Stigende havspejl fører til oversvømmelser af lavtliggende områder, og stigende temperaturer fører til udtørring af vigtige fuglelokaliteter langs trækruterne mellem Afrika og Nordeuropa.

Det viser den nye rapport, East Atlantic Flyway Assessment 2020, som Miljøstyrelsen, Nationalpark Vadehavet og Århus Universitet er danske bidragsyderne til. Resultaterne af undersøgelserne giver et overblik over den aktuelle situation og truslerne mod fuglene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I Europa er stigende vandstande i havet en af de mest betydende faktorer. I Afrika er virkningerne af klimaændringer lige så alvorlige, men andre trusler, såsom fiskeri og skovhugst, rapporteres endnu hyppigere som stressfaktorer.

Flere fuglearter i fremgang

Der er i alt talt på 66 fuglearter. Omkring 50 procent af fuglearterne er i fremgang målt på antal talte fugle. Det gælder blandt andet trækfugle kendt fra Danmark som bramgås, spidsand og strandhjejle.

30 procent af fuglearterne er i tilbagegang. I denne gruppe finder vi blandt andet knortegås, ederfugl og strandskade.16 procent af arterne er stabile, og fire procent har ukendt status ved tællingen, som foregik i januar 2020.

I Nordvesteuropa inklusiv den danske del af Vadehavet er der udpeget tre hovedårsager til presset på trækfuglene: Havspejlsstigninger, turisme og landbrug.

Natur- og friluftsliv med fuglehensyn

For at modvirke trusler og bevare trækfuglebestandene nævner rapportens forfattere etablering af fuglebeskyttelsesområder og bæredygtig forvaltning af levesteder, som de vigtigste foranstaltninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I Danmark er der etableret en Nationalpark i Vadehavet, som blandt andet skal styrke natur og landskab og mulighederne for et bæredygtigt natur- og friluftsliv i vadehavslandskabet.

Hele Vadehavet er udpeget som UNESCO Verdensarv. Vadehavet et af Danmarks bedst beskyttede naturområder. Det er omfattet af Natura 2000-plan N89, som løfter Danmarks forpligtelser efter fugle- og habitatdirektiverne og Ramsarkonventionen.