Lyt til artiklen:

Fremmede fisk spreder sig

00:00
Hastighed: ???x
02:51

Abonnementsartikel

I tidens løb er der registreret mindst 47 ikke-hjemmehørende fiskearter i de ferske og kystnære vandområder, og antallet har været stigende i de seneste årtier.

Det viser en ny rapport, som gør status over udbredelsen af ikke-hjemmehørende fiskearter i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Alene siden år 2000 er der registreret mindst 23 nye arter plus en række krydsninger, hvor en eller begge forældrearter er ikke-hjemmehørende. Det fremgår af statusrapporten, som er udarbejdet af Statens Naturhistoriske Museum under Københavns Universitet for Miljøstyrelsen.

Nye arter vil dukke op

Den nye statusrapport uddyber og supplerer resultater fra Miljøstyrelsens havovervågning, som netop har vist, at der nu er registreret 93 ikke-hjemmehørende plante- og dyrearter i det danske havmiljø.

Det er dog ikke alle ikke-hjemmehørende arter, der udgør et problem ved at optræde invasivt, og det er heller ikke alle de ikke-hjemmehørende arter, som kan etablere sig og yngle i Danmark. Nogle af arterne forsvinder derfor igen, mens nye arter vil dukke op.

Det vurderer forskningsmedarbejder ved Statens Naturhistoriske Museum Henrik Carl, som står bag rapporten. Nye arter kan komme hertil via havet fra vores nabolande, hvor de allerede har etableret sig. Det gælder bl.a. kinesisk sovekutling, der er beslægtet med den invasive sortmundet kutling.

Forskellige arter af stør, som er fundet i naturen, er formentlig sluppet ud fra havecentre, men kan ikke reproducere sig under danske forhold. Det gælder også en del akvariefisk, som utilsigtet er havnet i naturen. De er typisk så varmekrævende, at de heller ikke kan overleve og formere sig under danske forhold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ni nye arter yngler

Mens guppyerne fra akvariet hurtigt dør, når kulden sætter ind, har ni ikke-hjemmehørende fiskearter haft held til at etablere sig i ynglebestande.

Listen over de nye fisk tæller blandt andet almindelig solaborre, brun dværgmalle, båndgrundling, europæisk bitterling, karpe, kildeørred, lille hundefisk og sølvkarussen.

De ni nye fiskearter lever alle i ferske vande. I havet er der ind til videre kun én ikke-hjemmehørende fiskeart, som yngler, nemlig sortmundet kutling. Den er til gengæld en invasive fiskeart herhjemme, og påvirker andre hjemmehørende arter negativt

Frivillige indsamler data

Rapportens data stammer fra projektet Fiskeatlasset, der bliver drevet af Københavns Universitet. Det blev etableret for 15 år siden som et Citizen Science projekt, hvor frivillige borgere indberetter deres observationer af fisk i danske ferskvande til en national database.

Det har vist sig at være en meget velegnet metode til at kortlægge udbredelsen af ikke-hjemmehørende fisk, som ikke altid indgår i de officielle overvågningsprogrammer.