Lyt til artiklen:

Voldsom regn er på vej - forbered dig

00:00
Hastighed: ???x
03:00

Abonnementsartikel

DMI har varslet voldsomt regnvejr især i Jylland. Forsikringsoplysningen guider til, hvad man kan gøre både før, under og efter skybrud.

Her og nu - når der er varslet skybrud.

Luk døre og vinduer (skader efter vand, der kommer ind gennem åbne døre og vinduer, er ikke dækket).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Brug sandsække og krydsfinérplader til at blokere døre, vinduer og udluftningskanaler til din kælder.

Gå din kælder igennem, og fjern dine ting fra gulvet.

Tjek, at udendørs afløbsriste ikke er stoppet af fx blade eller skidt.

Tjek også, at tagrender er rensede, og tagnedløb ikke er stoppet.

Grav evt. render omkring huset, så du kan lede vandet uden om huset. Dette hjælper kun ved mindre oversvømmelser og kun i situationer, hvor vandet kan løbe væk fra huset .

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sørg for at en evt. regnvandstønde kan klare vandmængderne.

Luk toilettet ved at stoppe nogle klude i en plasticpose ned i kummen og læg en tung sandsæk ovenpå for at forhindre opstigende kloakvand.

Tildæk afløb i kælder med plast og læg en plade og sandsæk ovenpå.

Er du ikke hjemme, så lav en aftale med en nabo om at kigge efter dit hus/fritidshus.

Under skybrud

Bliv i dit hus, så du kan gribe ind, hvis der kommer vand ind.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hav spande, koste, skovle og klude klar, så du kan opsamle det vand, der trænger ind.

Bær handsker og vandtæt tøj og fodtøj, da kloakvand er sundhedsskadeligt.

Vær klar til at redde dit indbo til et tørt sted.

Efter skybrud

Anmeld straks eventuelle skybrudsskader til dit forsikringsselskab, hvis det har regnet så meget, at der er tale om "voldsomt skybrud".

Du skal anmelde skader på huset til din husforsikring, og skader på indbo til din indboforsikring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gør, hvad du kan for, at skaden ikke bliver større, end den allerede er.

.Flyt indbogenstande væk, der står i vand

Få vandet væk, og få sat udtørring i gang. Brug evt. en affugter.

Blotlæg evt. lukkede vandskadede konstruktioner. Hvis ikke disse bliver tørret ud hurtigt, risikerer du angreb af skimmelsvamp. Aftal med dit forsikringsselskab, at det er ok, før du går i gang.

Varm de vandskadede rum op, og luft hyppigt ud. Det kan fjerne meget fugt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Langsigtede løsninger - før skybrud

Undgå opstigende vand gennem kloakken med højvandslukke eller tilbageløbsstop. Tal med en autoriseret kloakmester.

Rens jævnligt sandfanget i nedløbsbrønde for blade m.m.

Yderligere fremtidssikring af kælder kan være dræn om din kælder, hvis vand ofte trænger gennem dine kældervægge.

Det kan være nødvendigt at omlægge flisearealer, så vandet løber væk fra huset.

Undgå tæpper og trægulve i kældre.