Lyt til artiklen:

Nye jagttider: Slut med jagt på husmår

00:00
Hastighed: ???x
00:59

Abonnementsartikel

Der er kun sket få ændringer i jagttiderne i forhold til forrige sæson, men enkelte nyheder er vigtige at bemærke.

Husmår, canadagås og ringdue

Husmåren er nu fredet for jagt, og der er indført stop for jagt på edderfugl i de EF-fuglebeskyttelsesområder, hvor arten er på udpegningsgrundlaget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hjælp forskerne med at tælle grågæs i august

Se også:

Hjælp forskerne med at tælle grågæs i august

Jagttiden på canadagås er blevet udvidet, således at det nu i lighed med grågås er muligt at jage arten i august måned på omdriftsarealer inden for nærmere fastsatte grænser.

Vær desuden opmærksom på, at jagttiden på ringdue fremover først begynder den 11. november og ikke som tidligere den 10. november. Denne ændring bringer jagttiden på ringdue i overensstemmelse med det tidsinterval, som EU-Kommissionen anvender i forhold til danske fugles yngle- og forårstræktider - de såkaldte dekader.

Antallet af mårhunde falder

Se også:

Antallet af mårhunde falder

Find alle jagttider her.