Lyt til artiklen:

Råd til at fremme biodiversiteten i haven

00:00
Hastighed: ???x
06:02

Abonnementsartikel

Det ligger flere og flere på sinde at medtænke biodiversitet, når de grønne arealer skal have en overhaling. Men hvis tanken netop er at gøre en forskel for dyre- og plantelivet, så kræver det en indsats.

Begrebet vild med vilje er nemlig ikke ensbetydende med, at haven skal stå og slå sine folder, hvor plænen vokser og vokser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er vigtigt med tålmodighed.

Else Eskesen, havearkitekt hos Have-idéer i Silkeborg.

For er ønsket at vise, at haven er blevet underlagt en bevidst indsats, selvom haven overordnet får lov til at stå vildere, så kan ejeren med fordel tilføre haven nogle elementer til at understrege netop dette.

Sådan lyder det fra havearkitekt fra Have-idéer Elsa Eskesen, som Fritidsmarkedet har talt med - og det er der kommet nedenstående guide ud af.

- Spring ud i det, men husk at det ikke er den nemme løsning. Man skal investere tid og kræfter i det. Bliv ved år efter år, og sæt dig ind i det, så skal det nok blive godt, siger hun til Fritidsmarkedet.

Inden du går i gang

Er ønsket at fremme biodiversiteten i haven, er der ifølge havearkitekten først og fremmest én ting at forholde sig til først:

- Det vigtigste er at gøre sig klar omkring, hvilken biodiversitet man vil have. Er det sommerfugle, bier, trængte dyrearter, planter, insekter eller flere pindsvin? Der kan være flere dagsordener.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-4
Bregner og skvalderkål danner skovbunden under æbletræerne. Græsset danner kanten og er med til at holde styr på og begrænse det vilde hjørne til en del af haven. Foto: Elsa Eskesen.

- Man skal lægge en plan ud fra, hvilken artsrigdom man vil have. Det kan nogle gange gå lidt galt, hvis man ikke har sat sig helt ind i, hvad der skal ske, siger Elsa Eskesen.

Udvælg bestemte planter

Er der bestemte insekter eller dyr, en haveejer ønsker at få flere af, er plantevalget i haven ikke uden betydning. Nogle planter er nemlig nødvendige levesteder for udvalgte sommerfugle eller insekter.

Det kunne være planten kællingetand, der er værtsplante for blåfuglen - en sommerfugleart, der er udbredt hele landet.

Ligeledes er blomsterenge levesteder, og er ønsket at anlægge sådan en, er det vigtigste at udpine jorden først, da den skal være næringsfattig - ellers vil græs og kraftige planter hurtigt overtage.

rich-media-5
Plant eller så blomster, der både blomstrer tidligt og sent på sæsonen for at opnå en lang blomstringstid. Foto: Elsa Eskesen.

En blomstereng skal typisk slås to gange om året. Først i april-maj måned for at give lys og luft til de mindste planter, og igen til september eller oktober, hvor blomsterne er afblomstret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er vigtigt med tålmodighed. Det er ikke nogen nem løsning at have biodiversitet. Man er nødt til at være over det, siger Elsa Eskesen fra Have-idéer.

Vand i haven

rich-media-7
Vand i haven tiltrækker blandt andet bier, frøer, padder og salamandere. Foto: Elsa Eskesen.

Det er et kæmpe plus at have vand i haven, hvis ønsket er flere dyr og insekter i haven, fortæller havearkitekten.

- Det behøver ikke at være en sø. Det kan være en lille murerbalje, der er gravet ned og fyldt op med sten. Der har du vand til at give noget liv, siger Elsa Eskesen.

rich-media-8
Vand i haven er et stort plus, hvis ønsket er flere dyr og insekter i haven. Foto: Elsa Eskesen.

Vand i haven tiltrækker blandt andet liv som bier, frøer, padder og salamandere. Sten i baljen gør desuden, at dyrene ikke drukner.

Varme hulrum i læhegn

Et læhegn udgør også mange levesteder for smådyr, fugle og insekter - og er der et træ, der er gået ud, så lad tre meter af træet stå tilbage, råder havearkitekten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det døde træ kan også blive brugt aktivt ved blandt andet at hænge et insekthotel eller noget andet i form af pynt eller lignende på det.

rich-media-10
Lad en træstub rådne og læg eventuelt flere oven på hinanden for at vise, at det er med vilje. Foto: Elsa Eskesen.

Ligeledes er det godt for insektlivet, at der i læhegnet bliver etableret "lommer" med læ og med plads til solen.

I den forbindelse er slåen og kirsebær eksempler på buske og træer, der blomstrer og dermed giver føde til insektlivet.

Stenbunker til insekter

Store sten fra marken eller andre steder kan i haven bidrage til et varmt og solrigt miljø. Det kunne være en stensætning, såfremt den står i sol gennem dagen. Det giver et rum for varmeelskende dyr.

Det er især insekter som sommerfugle, der nyder godt at de varme sten, og jordbier, der elsker den tørre jord mellem stenene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skab nogle rum

Ved at dele haven op i "rum" kan der i den vilde have også blive plads til enten symmetri, mønstrer og eller forskellige slags zoner til henholdsvis mennesker, dyr og planter.

rich-media-12
Et hegn kan være med til at skabe et rum i den vilde have. Foto: Elsa Eskesen.

Dermed er det muligt at sondre mellem vilde bede og lignende og de mere brugbare områder for havens ejere. Det kunne blandt andet være ved at anlægge stier mellem områderne til biodiversiteten.

Det kunne også være hække af buksbom, der indrammer en anlagt blomstereng for at skabe en kontrast i haven.

rich-media-13
En mur bestående af stablet brænde med runde "vinduer" er et andet eksempel på at rumdele haven. Foto: Elsa Eskesen.

- Man må som haveejer gerne vise, at ens indsats er med vilje. At der er en plan med det og ikke bare: Nu lader jeg haven stå, for så er det bare for biodiversitetens skyld, siger havearkitekten og fortsætter:

- Så fremhæver man også, at der er noget vildt og styret på samme tid.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Faste elementer til øjet

I havens blomsterhav kan det være rart for øjet at have noget at hvile sig på, og derfor kan et stort og eller fast objekt fungere som en slags "bølgebryder" i virvaret.

Det kunne eksempelvis være en skulptur, et fuglebad, et vandhul eller et insekthotel, sådan at de grønne arealer også får noget ro.

Husk variation

Slutteligt kan haveejeren også tænke over hvilke dele af haven, der skal stå i biodiversitetens navn, og hvilke der ikke skal.

Eksempelvis kan udendørs opholdsrum være tættest på huset, hvor krukker og lignende kan stå, og de vilde bede længst væk fra huset.

rich-media-15
En blanding af robuste blomster med lang blomstringstid sikrer føde til bier og andre insekter helt fra det tidlige forår. Foto: Elsa Eskesen.

- Har man en landejendom med masser af plads, kan man stille sig selv spørgsmålet: Hvor meget græsplæne har jeg brug for? En græsplæne er en ørken for insekter, siger havearkitekten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Variation kan også være værd at tænke over, når det kommer til blomsterengen. Plant eller så derfor både blomster, der blomstrer tidligt og sent på sæsonen for at opnå en lang blomstringstid.