Lyt til artiklen:

Planer for 22 urørte skove i høring

00:00
Hastighed: ???x
03:34

Abonnementsartikel

Mere lys til skovbunden, mere vand i skovene og fældning af træarter, der ikke hører naturligt hjemme i Danmark

Således lyder nogle af de indsatser i 22 nye forvaltningsplaner for urørt skov i Danmark, der nu er sendt i offentlig høring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det oplyser Naturstyrelsen i en meddelelse.

De berørte skovområder tæller blandt andet Jægerskovborg Dyrehave, Klinteskoven på Møn og Staksrode ved Vejle.

Vådere, vildere og mere varierede

Planerne opstiller, hvad der over de kommende år skal ske i de skove, som allerede er udpeget som urørte skove i Danmark.

For selvom den kommercielle skovdrift er stoppet, er aktiv naturgenopretning nødvendig for at hjælpe naturlige levesteder på vej, sådan at skovene både bliver vådere, vildere og mere varierede.

Skovejere fritages for eventuelt nul-forbrug

Se også:

Skovejere fritages for eventuelt nul-forbrug

At der skal laves detaljerede planer for alt det, der skal ske i de urørte skove, kan virke paradoksalt, erkender kontorchef hos Naturstyrelsen, Mads Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men vi har at gøre med skove, der for mange år siden blev plantet med produktion af træ for øje. Derfor hjælper vi naturen på vej, så vi hurtigere får skabt gode levesteder for flere arter, siger han.

Skov-udvidelser og flere lysninger

Planerne, der nu er sendt i høring, dækker i alt cirka 6000 hektar urørt skov over hele landet, hvor naturen skal genoprettes.

Blandt andet er det planen, at Jægersborg Dyrehave i Klampenborg skal udvides mod nord, så den sydlige del af Jægersborg Hegn også indgår i et stort sammenhængende urørt skovområde for hjorte.

I Klinteskoven på Møn udlægges større arealer med græssende dyr, der skal fremme skovens lysåbne natur og de mange forskellige arter af orkidéer.

Lavtgående grovæder rydder op i skovbunden

Se også:

Lavtgående grovæder rydder op i skovbunden

Ligeledes er det planen, at der skal fældes træer i Staksrode Skov i Vejle for at skabe mere lys og varme til dyr og planter på de stejle skrænter. For skovens brugere vil det betyde flere udsigtssteder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I Svinkløv Klitplantage ved Jammerbugten skal større områder med naturligt ikke-hjemmehørende træer som contorafyr og sitkagran fjernes for at gøre plads til hjemlige træ- og buskarter.

De 22 forvaltningsplaner vil være i otte ugers offentlig høring i perioden 5. juli 2022 til 29. august 2022.

22 forvaltningsplaner for disse skovområder i høring

1. Skindbjerglund

2. Farumskovene

Artiklen fortsætter efter annoncen

3. Gentofteskovene

4. Jægersborg Hegn

5. Pinseskoven, København

6. Rude Skov

7. Store Hareskoven og Nørreskoven

Artiklen fortsætter efter annoncen

8. Ørnbjerg Mølle

9. Boserup Skov

10. Myrdeskov

11. Nejede Vesterskov

12. Klinteskoven

Artiklen fortsætter efter annoncen

13. Kobskovene

14. Nordskoven

15. Vesterskov

16. Augustenborg Skov

17. Rise, Søst og Langbjerg Skov, Aabenraa

Artiklen fortsætter efter annoncen

18. Søgård Skov

19. Svinkløv Klitplantage

20. Stagsrode Skov

21. Lindet Skov og Hønning Plantage

22. Skagen Plantage