Lyt til artiklen:

Forbud mod fem arter af prydfugle

00:00
Hastighed: ???x
02:10

Abonnementsartikel

Amerikansk skarveand, hellig ibis, rødgumpet bulbul, almindelig mynah, nilgås og indisk huskrage har alle seks den samme tvivlsomme ære: De står på EU-listen over invasive arter.

Dermed er det ikke længere tilladt at holde fuglene, og der er forbud mod avl, transport, køb, salg, bytte og udsætning i naturen. Desuden skal arterne så vidt muligt bekæmpes, hvis de slipper ud. Det er heller ikke tilladt at anskaffe de pågældende arter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis man har ejet fuglene, før de kom på EU-listen, må man dog beholde dem til de dør,. Forudsætningen er, at fuglene holdes indelukket og ikke yngler, og at man i øvrigt overholder reglerne.

88 arter på EU-listen

Invasive arter er dyr og planter, der er blevet spredt uden for det område, hvor de hører naturligt hjemme, og som desuden påvirker hjemmehørende arter negativt.

For at undgå at invasive arter bliver spredt yderligere, har EU vedtaget en forordning, som gælder i alle medlemslandene. Forordningen indeholder en liste over de 88 invasive arter i EU, der i dag er omfattet af reglerne.

For at en invasiv art kan komme på EU-listen, skal der først laves en risikovurdering, som grundigt beskriver bl.a. hvordan arten påvirker hjemmehørende arter.

Risikovurderingerne bliver gennemgået af fageksperter fra EU-landene, som kommer med indstilling til, hvilke arter, der skal på listen. Den endelige liste bliver derefter politisk vedtaget i EU.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Amerikansk skarveand i naturen

Amerikansk skarveand, der bliver holdt som prydfugl, er et eksempel på en invasiv art. Den kom på EU-listen i 2016, så fugle anskaffet før 3. august det år, må man beholde til de dør, hvis man overholder de øvrige regler.

Den er på EU-listen, fordi den kan parre sig med den sjældne hvidhovedet and og dermed påvirke en i forvejen truet bestand. Hvidhovedet and har sin primære udbredelse i Sydeuropa.

Amerikansk skarveand er flere gange blevet set i naturen i Danmark. Miljøstyrelsen bekæmper den i naturen i samarbejde med Naturstyrelsen.