Lyt til artiklen:

Mindre vind og mere kulde giver højere energiforbrug

00:00
Hastighed: ???x
02:03

Abonnementsartikel

Energistyrelsen offentliggør nu resultatet af Energiproducenttællingen for 2021.

Energiproducenttællingen består af en indsamling af data fra alle værker, som leverer el og/eller varme til offentlige net med undtagelse af elproducerende solcelleanlæg og vindkraftanlæg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De indsamlede data omfatter oplysninger om de tekniske anlæg, brændselsforbrug samt varme- og elproduktion for hvert anlæg.

Tallene viser, at både el- og fjernvarmeproduktion fra de omfattede anlæg steg fra 2020 til 2021. Stigningen i elproduktion kan blandt andet tilskrives en kombination af, at nettoimporten af elektricitet faldt og vindmøllerne producerede mindre strøm i 2021.

Stigningen i fjernvarmeproduktion skyldes hovedsageligt, at det var køligere i 2021 end i 2020.

Stigningen i produktionen medførte et stigende forbrug af brændsler, især træ og kul. Forbruget af træ steg således med 34 pct, mens forbruget af kul steg med 36 pct. Kul udgør dog stadig kun en mindre del af det samlede forbrug af brændsler til el- og fjernvarmeproduktion, nemlig 18 pct. i 2021.

For fjernvarmen er det ikke hele produktionsstigningen, der medfører et øget brændselsforbrug, da en stigende andel af fjernvarmen produceres på brændselsfrie anlæg som solvarmeanlæg, overskudsvarmeanlæg, elkedler, varmepumper og geotermianlæg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fra 2020 til 2021 er varmeproduktionen på disse anlæg således steget fra 12 PJ til 14 PJ.

Det er især varmepumper, der bidrager til stigningen. Produktionen på varmepumper er fordoblet fra 2020 til 2021. Stigningen kommer oveni en stor stigning fra 2019 til 2020, hvilket betyder, at fjernvarmeproduktionen fra varmepumper er firdoblet fra 2019 til 2021.