Lyt til artiklen:

Vind- og solkraft sætter ny rekord

00:00
Hastighed: ???x
02:55

Vindmøller og solcelleanlæg har produceret rekordmeget grøn strøm, viser Energistyrelsens kvartalsstatistik.

Produktionen af strøm fra vindmøller i Danmark var 22,4 procent højere i de første ni måneder af 2022 sammenlignet med året før på grund af bedre vindforhold og større vindkraftkapacitet.

Det betød, at vindkraftens andel af elforsyningen steg fra 41 procent til 50 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samtidig leverede danske solcelleanlæg 68,4 procent mere strøm end i den tilsvarende periode i 2021 som et resultat af signifikant flere solskinstimer og idriftsættelse af nye solcelleanlæg.

Stigningen i vind- og solkraftproduktionen bidrager til et fald i det samlede energiforbrug, da disse anlæg producerer strøm uden tab af brugbar energi, mens el produceret på termiske kraftværker (med biomasse, kul, gas og olie) også afstedkommer et konverteringstab.

Fald i energiforbrug

Det faktiske energiforbrug faldt med 1,3 procent i de første tre kvartaler af 2022 i forhold til samme periode året før. Her faldt især forbruget af naturgas 28,3 procent, mens forbruget af kul var 5,9 procent mindre end samme periode i 2021.

Omvendt steg forbruget af olie og vedvarende energi med henholdsvis 7,1 procent og 4,4 procent

Danmarks nettoimport af el fra de omkringliggende lande var 5,2 PJ i de første ni måneder af 2022 svarende til ca. 5,5 procent af vores indenlandske elforsyning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Til sammenligning var nettoimport af el 16,1 PJ i samme periode sidste år. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, var energiforbruget 3,7 procent lavere i de første ni måneder af 2022 i forhold til samme periode året før.

Øvrige resultater:

Det totale kulforbrug faldt med 5,9 procent, mens kulforbruget i de i de centrale kraftvarmeværker faldt med 4,4 procent

Forbruget af jetbrændstof steg med 91,5 procent i de første ni måneder af 2022 i forhold til samme periode sidste år, men er fortsat på et lavere niveau end før COVID-19-pandemien.

Forbruget af gas-dieselolie og benzin er steget med henholdsvis 1,8 procent og 0,3 procent

Forbruget af biomasse på de centrale kraftværker var 9,6 procent lavere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Produktionen af strøm fra solceller var 68,4 procent højere. Dette kan tilskrives cirka 17,3 procent flere soltimer og flere solcelleanlæg i drift.

Den samlede produktion af primær energi steg med 3,6 procent i forhold til samme periode sidste år. Produktionen af vedvarende energi steg med 8,9 procent mens produktionen af naturgas og råolie faldt henholdsvis 4,3 procent og 0,1 procent