Lyt til artiklen:

Donationer til stenbank kan forbedre vandmiljøet

00:00
Hastighed: ???x
03:07

Abonnementsartikel

Engang lå der mange sten på bunden af Limfjorden, men efter mange års stenfiskeri er der kun få stenrev tilbage.

Mindst 8 millioner kubik sten er blevet fjernet fra de danske farvande frem til 2010, hvor det blev forbudt, og Limfjorden er ingen undtagelse. Stenene er blevet brugt til havnemoler, kystsikring og anlægsprojekter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De manglende stenrev er et problem i forhold til biodiversiteten i fjorden. De udgør nemlig et vigtigt element i det marine miljø. Projektleder Klavs Frederiksen fra Limfjordsrådets Sekretariat fortæller:

- Stenrevene er som oaser i fjorden og udgør fundamentet for meget af det marine liv. Fx sætter tang ikke rødder i fjordbunden, men hæfter sig direkte på faste overflader som sten. Uden sten er der derfor ingen tang til at producere ilt eller til at fungere som skjulested for smådyr, krebsdyr og fiskeyngel.

rich-media-2
Landmændene gerne spille en aktiv rolle i forbedringen af vandmiljøet i Limfjorden. Pressefoto.

Landmænd donerer overskudssten

Etableringen af stenrev er en bekostelig affære, fordi stenene både er dyre at købe, transportere og placere de rette steder på fjordbunden. Så Limfjordsrådets Sekretariat har tænkt kreativt.

- Ved at indsamle og genanvende sten lokalt sparer vi både penge og ressourcer i råstofgravene. Derfor har vi spurgt landmænd og entreprenører i nærområdet, om de vil donere deres overskudssten til en "stenbank". Og det har givet pote, siger Klavs Frederiksen.

For eksempel har landboforeningerne Agri Nord og LandboNord netop søsat en kampagne, hvor lokale landmænd kan donere marksten til stenrevene. Ifølge Carl Chr. Pedersen, som er formand for Agri Nord, vil landmændene gerne spille en aktiv rolle i forbedringen af vandmiljøet i Limfjorden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Også kommunens egen entreprenørafdeling og flere private entreprenørfirmaer vil donere overskudssten fra udstykninger af boliggrunde, vejprojekter og nye byggerier. RGS Nordic har allerede leveret 200 m3 sten, og det forventes, at overskudssten fra Nyt Aalborg Universitetshospital kan doneres til "banken".

rich-media-4
Mindst 8 millioner kubik sten er blevet fjernet fra de danske farvande frem til 2010. Pressefoto.

Private kan også bidrage

Til foråret kan Hr. og Fru Jensen bidrage med sten fra haven til de nye stenrev i Limfjorden. Her bliver der nemlig lavet en forsøgsordning, hvor borgerne kan aflevere sten på udvalgte genbrugspladser.

Når "stenbanken" er fyldt, begynder selve udlægningen i fjorden.

Placering og etablering af stenrev sker sammen med frivillige "kysthjælpere"

Frederik Svendsen fra Nibe har sammen med andre frivillige "kysthjælpere" været med til at udpege områder både øst og vest for Aalborg, hvor forholdene er egnede til udlægning af sten. Som fritidsfisker har han oplevet nedgangen i Limfjordens fiskebestande på egen krop. Frederik Svendsen fortæller:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De gode fiskebestande i Limfjorden kommer kun igen, hvis vi selv gør noget. Og udlægning af sten er noget konkret, vi, som brugere af fjorden, kan hjælpe med. Jeg håber, de nye stenrev får en hurtigt og positiv effekt på Limfjorden med synlige resultater for vandmiljøet.