Lyt til artiklen:

Traner holder vinter i Danmark

00:00
Hastighed: ???x
02:47

Abonnementsartikel

Tidlig morgen onsdag 18. januar lød tranens trompet for første gang i 2023 over den våde Lille Vildmose, hvis nabolag af høstede marker stod under vand og bød på masser af levninger fra sidste års høst af korn og kartofler.

Da det blev lyst, spankulerede et tranepar tæt sammen og tilkendegav, at de var klar til familieliv i 2023.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I disse dage kan man mange steder i det grønne danske vinterlandskab høre traner, der trompeterer højlydt, enten der er tale om etablerede ynglepar eller småflokke af traner, som flyver til og fra deres fælles overnatningspladser.

Det skriver Dansk Ornitologisk Forening (DOF) BirdLife i en pressemeddelelse.

rich-media-2
Traner observeret i en periode på 30 dage fra 27. december 2022 til den 25. januar 2023. Kortet viser det største antal individer af trane set på en dag per lokalitet i perioden. Kilde: DOFbasen / DOF BirdLife.

Nye vintervaner

Og også større flokke er registreret, blandt andet i Hønning Mose sydøst for Ribe, hvor der for få dage siden blev talt 161 traner.

De senere år har tranen ændret vintervaner, og flere danske traner udnytter føderessourcerne i den milde danske vinter.

Danske traner dropper i stigende grad trækket mod Frankrig og Spanien, der i årtier har været artens traditionelle vinterkvarterer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mange flokke af traner holder denne vinter til på en lang række lokaliteter i Jylland, men der er også vintertraner på Fyn, Sjælland og Bornholm.

I 2007 oplevede Danmark de første kendte overvintrende traner, da en lille flok holdt stand i området omkring Gårdbogård Sø mellem Frederikshavn og Skagen. Siden da er antallet i milde vintre vokset, og et større og større antal lokaliteter byder nu på januartraner, som på milde dage trompeterer og varsler forår forude.

I grågåsens fodspor

- I takt med klimaændringer i retning af et lunere vejr vil vi komme til at opleve flere og flere overvintrende traner, bare der er ligeså mildt som denne vinter. Også i Tyskland er der set et stigende antal vintertraner de senere år. Men får vi hårde vintre med sne og frost, må tranerne genoptage deres træk mod syd, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) BirdLife.

- At der bliver set flere og flere vintertraner i Nordvesteuropa hænger også sammen med den kendsgerning, at bestanden er vokset markant de senere år. I Danmark yngler der nu omkring 750-900 par, siger biologen.

Erfaringer fra de senere år viser, at der skal en periode med hård frost eller udbredt sne til, før fuglene forlader deres jyske terræner. Hvis det vejrmæssige signal til afgang udebliver, ja, så bliver tranerne tæt på ynglepladserne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Historien om tranen kan udvikle sig i stil med historien om grågåsen, der holder vinter længere og længere mod nord i stedet for at flyve til Spanien. Tænker man bare 30-40 år tilbage i tiden, var det meget sjældent at se grågæs om vinteren i Danmark. I dag er der titusinder af grågæs i Danmark om vinteren.