Lyt til artiklen:

Her er prisen for private skoves herlighed

00:00
Hastighed: ???x
03:42

Abonnementsartikel

Selvom det ikke er et nyt fænomen at søge sjælefred ude i skovene, er deres værdi for danskerne dog intakt.

Undersøgelser af blandt andre Friluftrådet og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, har vist at skovturen er danskernes foretrukne naturoplevelse, foran for eksempel strand og eng.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De, der selv ejer skov, mærker det også. Forskere ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet har med et nyt studie, undersøgt herlighedsværdien ved at eje skov privat.

Og der er gode grunde til at anskaffe dig (eller anlægge) privat skov, hvis du gerne vil give dig selv og familien ekstra værdi i tilværelsen - eller bare ønsker at give din ejendom ekstra salgsværdi, for herligheden kan tydeligt ses i salgspriserne på landejendomme.

- Vi ser en ret markant forskel i prisen på landejendomme med og uden skovarealer over en halv hektar. Faktisk ser vi en øget værdi på 25.000-75.000 kroner pr. hektar privat skov, fratrukket de indtægtsmuligheder de har ved skoven, siger Marie Lautrup fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, der er hovedforfatter bag studiet.

Ved hjælp af store datasæt har hun sammen med sine kollegaer kunnet udelukke andre karakteristika ved landejendomme som kan forklare øget værdi og dernæst også trukket skovens potentiale som indtjeningskilde via skovdrift og udlejning til jagt ud af ligningen.

- På den måde har vi isoleret den her immaterielle herlighedsværdi af private skove helt konkret i kroner og ører, lyder det fra forskeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun håber resultaterne kan bruges af myndigheder og lovgivere til at fokusere statslig støtte og incitamenter til etablering og bevarelse af privat skov.

Jo større, jo herligere

Det meste skov i Danmark er ejet af private. Det fordeler sig på mange småskov-ejere og nogle få, der ejer rigtig meget. Ifølge Marie Lautrup har skovejerne på den måde stor indflydelse på det landskab alle danskere lever og begår sig i.
Derfor var det interessant for hende, at se på hvilke værdier private skovejere tillægger deres skove.

- Heldigvis kan vi se, at de private skovejere er som folk flest, når det kommer til skov. De elsker særligt løvskov, høje og derved ældre træer. Så de har incitament til at forvalte deres skov med de samme interesser for øje, og dermed med samme værdier, som resten af samfundet, lyder det fra Marie Lautrup.

Øger dansk skovareal

Forskerne håber at politikere og myndigheder kan bruge undersøgelsen til at fokusere lovgivningen om fradrag og tilskud i forbindelse med skovdrift og oprettelse af skov.

For eksempel kan resultaterne bruges til at fremskynde almindelige menneskers indsats med øge Danmarks skovareal, fordi etablering af småskov er en god investering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har i Danmark en politisk målsætning om at komme op på 20-25 procent skovareal inden udegangen af det 21. århundrede. De 5-10 procent kan man blandt andet hente ved at anspore private jordejere til at plante skov. Men det har tidligere været svært at få den offentlige tilskudspulje brugt, forklarer Marie Lautrup og fortsætter:

- De som får tilskud til skov er typisk de store skovejere, så hvis man vil have den private skovudvikling boostet, skal man måske have fat i lidt mindre skovejere, og her viser studiet jo klart at det skaber værdi, både i livskvalitet, men også økonomisk, at blive småskovsejer, siger hun.

Et større skovareal i Danmark har, ifølge Marie Lautrup flere fordele. Dels vil det forbedre danskernes mulighed for at komme i skoven, da også private skove kan besøges af alle i dagtimerne, så længe skovens stier benyttes, med undtagelse af meget små skove.

Og så vil det samtidigt kunne spille en rolle i Danmarks indsats for at reducere koncentrationen af CO2 i atmosfæren, da træer er naturlige CO2-fangere.