Lyt til artiklen:

Rådyrbestanden er næsten halveret

00:00
Hastighed: ???x
01:58

Abonnementsartikel

Vildtudbyttet for råvildt er faldet med 42 procent siden 2011, og da vildtudbyttet er den bedste datakilde til at vurdere bestandens størrelse, vækker udviklingen bekymring hos både jægere, forskere og myndigheder. Derfor har Miljøstyrelsen, på foranledning af Vildtforvaltningsrådet, bestilt en bestandsanalyse af danske rådyr hos DCE Aarhus Universitet, skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Analysen foreligger nu, og i rapporten "Bestandsanalyse af danske rådyr" peger forskerne på, at det markante fald muligvis skyldes et samspil mellem en epidemisk sygdom og faldende økologisk bæreevne i de økosystemer, råvildtet indgår i.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved økologisk bæreevne forstår man den øvre grænse for, hvor mange individer af en bestemt art, der kan leve i et bestemt område, f.eks. en skov. Antallet afhænger af den plads og den mængde føde, som er til rådighed.

Andre mulige faktorer

Forskerne vurderer, at andre forhold muligvis også kan spille ind, men udelukker en række forklaringer som usandsynlige. De konkluderer eksempelvis, at udviklingen ikke kan kædes sammen med ændringer i rævebestanden, og det er heller ikke sandsynligt, at årsagen skal findes i vejrforhold eller konkurrence fra andre hjortearter.

Den aktuelle bestandsanalyse bygger dels på vildudbyttestatistikken, som går helt tilbage til 1941, dels på data om trafikdræbte dyr fra Scweissregisteret.

Desuden har forskerne sammenholdt udviklingen i den danske rådyrbestand med bestandsudviklingen i vores nabolande. Sammenligningen viser, at den voldsomme tilbagegang i bestanden udelukkende er et dansk fænomen. I Sydnorge, Sydsverige og Nordtyskland har bestandene været stabile i det samme tidsrum.

Se analysen af bestanden.