Lyt til artiklen:

600 sjældne sommerfugle udsættes på Sydsjælland

00:00
Hastighed: ???x
03:42

Abonnementsartikel

Der er kun få procent rigtig vild natur tilbage i Danmark. Samtidig er mange dyr og planter - især de mest truede og sårbare arter - i tilbagegang.

I alt er 1.844 danske arter truede. Den udvikling arbejder WWF Verdensnaturfonden hver dag for at vende.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En af de arter, der er i kraftig tilbagegang, er okkergul pletvinge. Den smukke sommerfugl var tidligere udbredt over store dele af landet, men er i dag næsten helt forsvundet på Sjælland, herunder fra naturområdet Knudshoved Odde.

Men nu vender sommerfuglen tilbage til det sydsjællandske landskab.

Konkret udsætter WWF Verdensnaturfonden hele 600 eksemplarer af netop okkergul pletvinge. Det sker, efter WWF Verdensnaturfonden i længere tid har arbejdet med at opdrætte sommerfuglene og samtidig genskabt og genoprettet naturområdet på Knudshoved Odde.

rich-media-2
Pressefoto: Jonas Lysholdt Ejderskov, WWF Verdensnaturfonden.

Naturorganisationen glæder sig over, at sommerfuglene nu kan komme på vingerne i naturen.

- Det er fantastisk, at vi nu er så langt med projektet og med at genskabe naturen, at vi kan sætte sommerfuglene ud i naturen. Vi har genskabt et stort blomsterrigt, varieret naturområde, som passer godt til truede og sårbare arter. Det giver den nødvendige infrastruktur, så vi kan få robuste, selvreproducerende bestande af sårbare og truede sommerfugle her på Knudshoved Odde, siger Anne-Kristine Sverdrup, seniorrådgiver inden for dansk natur i WWF Verdensnaturfonden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sårbar sommerfugl

Okkergul pletvinge betegnes som "sårbar" ifølge den danske Rødliste, som er en oversigt over uddøde, truede og sårbare i Danmark.

I næste måned udsætter WWF Verdensnaturfonden yderligere to sommerfuglearter, hvoraf den ene, markperlemorsommerfuglen, betragtes som særligt truet. WWF Verdensnaturfonden udsætter også to stærkt truede biller, grøn og sort pragttorbist, som ligeledes er forsvundet fra naturområdet, som ejes af Rosenfeldt Gods.

rich-media-4
Pressefoto: Jonas Lysholdt Ejderskov, WWF Verdensnaturfonden.

Til gavn for biodiversiteten

Projektet er et af flere store danske naturprojekter, som WWF Verdensnaturfonden igangsatte i 2022. Via naturprojekterne genopretter WWF Verdensnaturfonden sammen med en række danske fonde naturområder, etablerer levesteder og giver en håndsrækning til en række fredede, truede og sårbare danske dyrearter.

Blandt projekterne er Knudshoved Odde på Sydsjælland, som indtil for 200 år siden var et stort, sammenhængende landskab med et stort antal ikoniske dyre- og plantearter. I alt genskaber WWF Verdensnaturfonden et 10 hektar stort areal i området.

Akut behov for hjælp

Ifølge Anne-Kristine Sverdrup har Danmarks natur akut behov for hjælp, hvis vi skal lykkes med at redde de mest truede arter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er kun få procent rigtig vild natur i Danmark. Halvdelen af vores arter af fugle, krybdyr og sommerfugle er i tilbagegang. Det er alarmerende. Derfor er det enormt vigtigt, at vi investerer i den danske natur, så vi kan genoprette naturen og beskytte både arterne og deres levesteder. Vi tror nemlig på, at en bedre og sundere dansk natur med højere biodiversitet vil kunne give os alle bedre naturoplevelser, siger hun.