Lyt til artiklen:

Stigende interesse for jordfordeling

00:00
Hastighed: ???x
03:31

Abonnementsartikel

Da muligheden bød sig for at være med i et jordfordelingsprojekt, der gjorde det muligt at samle 12 hektar landbrugsjord, takkede landbruger Lars Jensen ja.

Tidligere brugte han både tid og diesel på at køre frem og tilbage mellem sine marker, der lå spredt tre forskellige steder nord og vest for Slagelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det gør det hele meget nemmere for mig, at min jord nu er sammenhængende. I dag tager kørslen højst to tredjedele af den tid, jeg tidligere brugte på at køre på markerne, fortæller han i en pressemeddelelse fra Landbrugsstyrelsen.

Mere sammenhængende skov

Lars Jensen er en af de 25 lodsejere, der enten har købt eller solgt jord som en del af et jordfordelingsprojekt nær Nordskoven ved Slagelse.

For nylig faldt de sidste brikker på plads i det store puslespil.

Resultatet er, at Nordskoven nu bliver mere sammenhængende og hele 102 hektar større. Samtidig skal områdets å, Gudum Å, genslynges, så åen i fremtiden bliver hjemsted for flere planter og insekter.

Projektet et ét ud af Landbrugsstyrelsens 120 aktuelle jordfordelingsprojekter, og sidste år satte styrelsen rekord ved at omlægge i alt 4.300 hektar jord over hele landet. Det er omtrent dobbelt så mange hektar, som i 2021, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På vej op i fart

Jordfordeling bliver typisk anvendt i forbindelse med vådområde-, skovrejsnings eller lavbundprojekter i et samarbejde mellem lodsejere, den lokale kommune og Naturstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen står for jordfordelingen, der sammen med de berørte lodsejere afdækker mulige løsninger, der kan passe godt til den enkelte - hvad enten det drejer sig om rent salg, bytte eller køb af arealer til erstatning for dem, som går til miljø- eller klimamål.

Mere end 300 landmænd får

Se også:

Mere end 300 landmænd får "go" til minivådområder

Metoden er et effektivt værktøj til at løse mange af de udfordringer, der er på klima- og miljøfronten, fortæller teamleder i Landbrugs-styrelsen Jesper Graversen, som i styrelsen oplever en stigende interesse for jordfordeling.

- Vi er på vej op i fart. Indfrielse af de ambitiøse mål på klima- og miljøområdet kræver udtagning og vådgøring af mange tusinde hektar landbrugsjord, siger Jesper Graversen i pressemeddelelsen.

- Med jordfordeling kan der findes gode individuelle løsninger, som muliggør en stor kollektiv indsats, siger teamlederen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Deltagelse er frivilligt

I takt med at der tidligere er blevet drænet og tørlagt søer, rettet vandløb og opdyrket marker tæt på havet er der sket en øget udvaskning af kvælstof til havet. Samtidig sker der en CO2-udledning fra de tørlagte områder.

Når Landbrugsstyrelsen omfordeler jorden, kan der blive plads til både landbrugsdrift og nye naturområder. For eksempel kan lavbundsjorder blive gjort våde, og landbrugsjord kan blive gjort mere sammenhængende, som i landbruger Lars Jensens tilfælde.

Masser af ny urørt skov på vej

Se også:

Masser af ny urørt skov på vej

Deltagelse i jordfordeling er frivilligt og et tilbud til lodsejere med arealer i et kommende projektområde.

- Vi kan kun lykkes med det her, fordi lodsejerne er villige til at indgå i projekterne. Jordfordelingens DNA er dialog, tillid og vilje til at sætte sig ned og finde fælles løsninger på udfordringerne, afslutter Jesper Graversen fra Landbrugsstyrelsen.