Lyt til artiklen:

Nu får truede arter bedre vilkår i 22 statsskove

00:00
Hastighed: ???x
03:23

Abonnementsartikel

Arbejdet med at skabe vildere natur kan nu gå i gang i blandt andet de fire skove i Jægersborg Dyrehave, Klinteskoven på Møn, Svinkløv Klitplantage ved Fjerritslev og Staksrode Skov ved Vejle.

Planerne beskriver de forandringer, der vil hjælpe naturen godt på vej til at blive vildere, bl.a. via den nødvendige naturgenopretning. Som eksempel skal der nogle steder sættes hegn op og sættes dyr ud, der kan pleje naturen med deres græsning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Andre steder skal der fældes ikke-hjemmehørende nåletræer og plantes hjemmehørende træer, som passer bedre til de svampe, mosser og insekter, der lever naturligt i Danmark.

Og atter andre steder skal der lukkes dræn og grøfter, så vådområder og moser genopstår inde i skovene.

- Det er snart længe siden, at politikerne har besluttet, at skovene skulle være urørte og disse forvaltningsplaner er derfor noget, vi har set frem til at kunne gennemføre. Typisk er disse skove plantet for, at man kunne producere træ. Vi skal fortsat fælde træer i den kommende tid, men den kommercielle skovdrift er ophørt. Og med de 22 endelige planer er vi nået et stort skridt videre med rammerne for den naturgenopretning, der er vigtig for de urørte skove, siger kontorchef Mads Jensen, Naturstyrelsen.

rich-media-2
Grafik: Naturstyrelsen.

Flere urørte skove på vej

Samtidig med, at det konkrete arbejde med de første 22 urørte skove nu kan begynde, er Naturstyrelsen ved at forberede den næste store klump urørt skov og yderligere 30-35 forvaltningsplaner, som bliver sendt i offentlig høring ved årsskiftet.

- Arbejdet fortsætter for at nå det politiske mål om op mod 75.000 hektar urørt skov. Samtidig er det vigtigt for os i Naturstyrelsen at sikre, at de urørte skove giver borgerne gode frilufts- og naturoplevelser på statens arealer, siger Mads Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fra arbejdet går i gang, kan naturgenopretningen tage op til seks år i en urørt løvskov og op til 25 år i en urørt nåleskov.

Disse 22 urørte skove dækker i alt 6.000 hektar ud af de i alt 75.000 hektar, som blev politisk besluttet i forbindelse med Natur- og Biodiversitetspakken i 2021. Til sammenligning er Fanø ca. 5.500 hektar.

De 22 skovområder

Skindbjerglund

Farumskovene

Gentofteskovene

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jægersborg Hegn

Pinseskoven, København

Rude Skov

Store Hareskoven og Nørreskoven

Ørnbjerg Mølle

Artiklen fortsætter efter annoncen

Boserup Skov

Myrdeskov

Nejede Vesterskov

Klinteskoven

Kobskovene

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nordskoven

Vesterskov

Augustenborg Skov

Rise, Søst og Langbjerg Skove, Aabenraa

Søgård Skov

Artiklen fortsætter efter annoncen

Svinkløv Klitplantage

Stagsrode Skov

Lindet Skov og Hønning Plantage

Skagen Plantage

Se alle planerne her.