Lyt til artiklen:

Danmark har fået sin fugleart nummer 500

00:00
Hastighed: ???x
02:04

Abonnementsartikel

På en tælling af ynglefugle i Margrethe Kog Syd i marsken nord for den dansk-tyske grænse fik ornitologen Henrik Haaning Nielsen en ekstremt sjælden fugleart i kikkerten, nemlig en kaspisk præstekrave.

Fundet afventer endelig godkendelse af Dansk Ornitologisk Forenings Sjældenhedsudvalg for at kunne blive tilføjet den officielle liste over danske fuglearter. Sker det, vil kaspisk præstekrave officielt være Danmarks fugleart nummer 500.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Henrik Haaning Nielsen var i felten for Naturstyrelsen for at tælle ynglefugle i et cirka 400 hektar stort marskområde Margrethe Kog Syd, hvor viber, store kobbersnepper, klyder og rødben hører til karakterfuglene, og hvor der yngler hele tre par stylteløbere.

Pludselig viste en kaspisk præstekrave sig som en overraskende sidegevinst på tælletogtet.

- Mig bekendt er der ikke set kaspisk præstekrave i år i vores del af verden, så det er en ekstrem sjældenhed, vi har med at gøre. Fra vores nabolande er der gennem tiden blot tre godkendte observationer af arten i Sverige, fire i Norge og ligeså mange i Holland, mens Polen har haft to besøg af kaspisk præstekrave og Finland tre, siger Henrik Haaning Nielsen.

Kaspisk præstekrave har i forhold til Danmark sine nærmeste ynglepladser nord og øst for Kaspiske Hav. Arten overvintrer i Østafrika.

Henrik Haaning Nielsen nåede at fotodokumentere sit fund af kaspisk præstekrave, en hun, da den lettede og fløj mod sydvest. Mange feltornitologer har siden observationen i Margrethe Kog Syd ledt efter præstekraven i området, men uden at den har vist sig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I forhold til vores hjemlige stor præstekrave har kaspisk præstekrave en mere slank og højbenet fremtoning, og dens næb er tyndere og længere end næbbene hos dens danske slægtninge.