Lyt til artiklen:

195 millioner kroner til tilskud til minivådområder i år

00:00
Hastighed: ???x
02:00

Abonnementsartikel

Nu er det muligt at lave et høringssvar om minivådområdeordningen 2023 og se, hvad der er nyt på ordningen.

- Det er en god idé at gå i gang med at planlægge dit projekt allerede nu, hvis du er interesseret i at etablere et minivådområde, skriver Landbrugsstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I 2023 er der afsat 195 millioner kroner til tilskud til minivådområder. Landmænd får som tidligere år 100 procent i tilskud til at anlægge minivådområdet og kan derudover søge om kompensation for at udtage og vedligeholde arealet.

Landbrugsstyrelsen har netop sendt bekendtgørelsen i høring. Høringsfristen er den 11. august 2023. Herefter forventes bekendtgørelsen at træde i kraft den 1. september.

Se bekendtgørelsen på høringsportalen.

Landmænd kan få gratis hjælp til at søge om tilskud til etablering af et minivådområde hos udtagningskonsulenterne (tidligere oplandskonsulenter).

Hvis du ikke allerede er i kontakt med en udtagningskonsulent, er det en god idé at kontakte en udtagningskonsulent allerede nu. I perioden indtil ansøgningsrunden åbner kan du finde en udtagningskonsulent på oplandskonsulenterne.dk.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Om ordningen

Minivådområdeordningen er en af de frivillige indsatser, som skal medvirke til at beskytte vandmiljøet mod kvælstofudledning. Et minivådområde reducerer mængden af kvælstof i drænvandet, inden det ledes ud i vandmiljøet.

Derudover reducerer minivådområder også mængden af fosfor i drænvandet. Minivådområders effekt tilskrives kystvandoplandet og ikke den enkelte landmand. Minivådområder skal opretholdes i 10 år.

Tilskuddet er finansieret med EU-midler under Landdistriktsprogrammet.