Lyt til artiklen:

Voldsomt vejr på vej

00:00
Hastighed: ???x
05:19

Abonnementsartikel

Det er kun et par måneder siden, at en stormflod hærgede Danmarks sydlige og østlige kyster, og beboere dér, kæmper fortsat med de voldsomme skader. Og nu kommer DMI med fornyet varsel om både storm, forhøjet vandstand og risiko for stormflod.

Helt præcist er det, iflg. DMI, Vadehavet, den centrale del af Vestkysten, Limfjorden, Kattegat, Storebælt og den nordlige del af Øresund, som kan blive ramt af forhøjet vandstand på grund af den kraftige blæst. Derudover kan Isefjord og Roskilde Fjord blive hårdt ramt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor opfordrer Forsikringsoplysningen til at forberede, hvad forberedes kan.

- Forsikringen dækker ikke oversvømmelse, der sker på grund af forhøjet vandstand, så det gælder om at sikre sine værdier og gøre, hvad man kan, for at forhindre, at vandet kan trænge ind, siger Anne Garde Slothuus, forsikringsekspert, Forsikringsoplysningen, F&P.

Forsikringen dækker heller ikke oversvømmelse forårsaget af stormflod, men her kan den statslige stormflodsordning træde i kraft og erstatte skade på bygninger.

- Men heller ikke stormflodsordningen dækker alt. F.eks. er kældre, der ikke er godkendt til beboelse, ikke dækket, og det samme gælder alle de værdier, man har stående dér. Så fjern alt af værdi fra kældrene, siger Anne Garde Slothuus.

Store dele af Danmark

Det vil også storme kraftigt over store dele af landet, og her er det vindhastigheden, der afgør, om forsikringen dækker. Under alle omstændigheder er det - ikke mindst af sikkerhedshensyn - vigtigt at forberede sig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Selv om man ikke bor ved kysten, kan en storm og voldsomt blæsevejr skabe ravage og forårsage megen skade, men meget kan forebygges, hvis man følger et par gode råd, siger Anne Garde Slothuus.

Forsikring ved stormflod og oversvømmelse

Stormflod og oversvømmelse fra hav, sø, å og vandløb er normalt ikke dækket af den almindelige hus- og indboforsikring. Derfor er det en god idé at forberede sig, når der er varslet stormflod eller høj vandstand.

Sådan kan du forebygge

Ved at tage sine forholdsregler, når der er varslet forhøjet vandstand pga. stormflod, kan man undgå mange skader.

Hav plader og sandsække parat, som kan blokere døre, vinduer og andre åbninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vær klar med kost, spand og skovl.

Sørg for, at alle udendørs afløb, tagnedløb, brønde m.m. er renset.

Fjern alle ting fra gulvet - især i kælder.

Er du dækket af Stormflodsordningen?

Der kan være mulighed for erstatning fra Naturskaderådet, hvis stormflod eller oversvømmelse er årsag til din skade. Stormrådet erklærer stormflod, hvis vandstanden i havet et eller flere steder har været så høj, at den statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når der er varslet storm

Fjern løse ting udenfor huset (parasol, havemøbler, trampoliner osv.) eller fastgør dem.

Fjern knækkede eller visne grene.

Undgå at parkere din bil under et træ eller i nærheden af fx store skraldespande, der let kan rulle ind i bilen.

Luk porte, døre og vinduer.

Ved nybygning eller større udvendigt reparationsarbejde: fastgør presenninger, tjek stilladser, afstiv byggematerialer og nyopførte konstruktioner, der bliver påvirket af vinden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hav en aftale med andre beboere om hjælp, hvis du ikke er hjemme.

Under stormen

Hvis taget bliver skadet, så fjern de ting, der kan blive ødelagt, hvis det begynder at regne eller sne.

Afdæk de ting, du ikke kan fjerne, fx gulve og tæpper.

Du skal ikke begynde at afdække et skadet tag, mens det stormer - det kan være farligt for dig.

Får du alvorlig skade på dit hus, så ring efter hjælp hos det lokale beredskab (112). Har du abonnement hos et redningskorps, kan du vælge at ringe til dem.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Er du i tvivl om, hvad du bør gøre, så spørg dit forsikringsselskab. Mange har telefonbetjent døgnservice.

Efter stormen

Dæk ituslåede vinduer med træplader, plastik eller andet materiale, der kan holde vind og regn ude.

Luk huller i taget, eller få dem dækket over med presenning.

Er der udsigt til nedbør, så flyt de ting, der er umiddelbart under huller i taget, så der ikke sker vandskade, og afdæk ting, du ikke kan fjerne, fx gulve og tæpper.

Har der været/er der strømsvigt, så tjek din fryser. Flyt eventuelt varer over til venner og bekendte.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kan du ikke selv klare det, så få fat i andre, der kan hjælpe dig. Dit forsikringsselskab betaler de rimelige og nødvendige udgifter, du har til midlertidig reparation, der kan forebygge yderligere skader.

Gem kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparation.

Tag billeder eller video af det, der er ødelagt.