Lyt til artiklen:

Mere vand og lys til skovbundene

00:00
Hastighed: ???x
02:28

Abonnementsartikel

I fremtiden kommer der mere vand og lys i skovbunden. Andre steder bliver der fjernet træarter, der ikke hører naturligt hjemme i Danmark og sat store græssende pattedyr ud.

Det er bare noget af indholdet i de 52 planer for urørt skov, som Naturstyrelsen i dag har sendt i høring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Indtil udgangen af februar 2024 kan borgere og interessegrupper komme med input på 52 forvaltningsplaner for urørt skov på statens arealer.

Blandt planerne, der bliver sendt i høring, er forvaltningsplaner for dele af Rold Skov i Jylland, skoven på Vigelsø nord for Odense og Tisvilde Hegn i Nordsjælland.

70.000 hektar

Forvaltningsplanerne sætter rammerne for, hvordan naturen skal gøres vildere i de urørte skove, der forventes at udgøre ca. 70.000 hektar af de statslige naturområder.

- De statslige naturområder står over for store forandringer i de kommende år til gavn for dansk biodiversitet. I Naturstyrelsen bruger vi forskellige metoder til at skabe disse forandringer, som skal give os alle en vildere og mere artsrig natur. Nogle steder fjerner vi ikke-hjemmehørende træer, andre steder genopretter vi moser og vandhuller, og atter andre steder sætter vi hegn op, hvor store planteædende pattedyr skal bidrage med græsning og mere dynamik, siger vicedirektør Signe Nepper Larsen, Naturstyrelsen.

Bedre rammer for vild natur

- Vi søger at give de bedst mulige rammer for vild natur, og det handler bl.a. om at arbejde med at skabe plads og variation for at få de mest optimale levesteder for mange flere arter. Samtidig sørger vi for, at alle os, der elsker at være ude i naturen, hvad enten vi vil kigge på fugle, gå tur med hunden eller ride en tur på hesten, også har mulighed for det i fremtiden, siger Signe Nepper Larsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forvaltningsplanerne for urørt skov er et led i udmøntningen af Natur- og Biodiversitetspakken fra december 2020. Her blev der afsat 888 mio. kroner til blandt andet at udlægge yderligere urørt skov og dermed etablere et samlet areal i Danmark på op imod 75.000 hektar urørt skov.

De 52 planer er i høring fra 15. december 2023 til 1. marts 2024.