Lyt til artiklen:

Her er årets Top 10 over arkæologiske fund

00:00
Hastighed: ???x
03:39

Abonnementsartikel

Arkæologerne på landets museer har igen i år haft travlt med undersøge og sikre sporene af vores fælles fortid forud for det store antal jord- og anlægsarbejder, der er resultat af en fortsat høj aktivitet i bygge- og anlægsbranchen.

Slots- og Kulturstyrelsen kan i samarbejde med museerne præsentere årets Top 10 over markante fund og resultater af naturvidenskabelige undersøgelser, der er kommet frem ved arkæologiske undersøgelser rundt omkring i landet i 2023.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De arkæologiske undersøgelser er primært sket forud for anlægsarbejder, og er en afgørende kilde til ny viden, der år for år udbygger vores viden om vores forfædres liv, ritualer og død.

- Vi har igen i år set en stor variation i de fund, museerne har gjort. Hvert enkelt fund fra oldtid og middelalder giver os et unikt indblik i væsentlige aspekter af menneskers liv, bolig, infrastruktur, produktion og metalhåndværk, ritualer og gravskikke. Hver især udgør de en brik i det samlede billede af, hvordan fortidens mennesker levede i vores land, siger vicedirektør Sidsel Nordengaard, Slots- og Kulturstyrelsen.

Top 10 (ikke-prioriteret)

Guldtrolden fra Guldhullet på Bornholm (Bornholms Museum).

Heste, grise, køer og får i Hygind Bæk (Museum Odense).

Nørregade 6 i Horsens fortæller mere end 700 års byhistorie (Horsens Museum).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ikke alle veje fører til Rom - et stenlagt vejstykke fra jernalderen på Sydsjælland (Museum Sydøstdanmark).

440 grave ved Virklund Ødekirke vidner om gravskikke og nøjsomme levevilkår (Museum Silkeborg).

En imponerende jernaldergravplads ved Bellinge Fælled (Museum Odense).

Laus landsby genfundet ved Vejen (Museet Sønderskov - Arkæologi Sydvestjylland).

En stor østjysk jernudvindingsplads (Museum Skanderborg).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvad sandet gemte - spor af bronzealderens ritualer (Nordjyske Museer).

Grøn energi giver også arkæologisk gevinst (Museum Østjylland).

Særlige fund fra oldtid og middelalder

Årets top 10 indeholder fund fra både oldtid og middelalder fra store dele af landet. Ved Stouby nord for Randers er der fundet spor af forsvundne gravhøje fra bondestenalderen og bronzealderen. Interessante spor af bronzealderens ritualer med kogegruber og flintofre er fundet i Hammer i Vodskov lige nord for Aalborg.

Jernalderen er velrepræsenteret på årets liste med en mystisk guldtrold fra Bornholm, interessante dyreofre i Hygind Bæk på Vestfyn, dele af en sjælden og velbevaret, stenbygget vej ved Udby på Sydsjælland, en imponerende gravplads ved Bellinge Fælled nær Odense samt spor af omfattende jernudvinding i Gram ved Skanderborg.

Nær Vejen i Sydjylland dukkede en forsvundet landsby frem, der har sine rødder i den sene vikingetid og strækker sig ind i middelalderen. Stednavnet Lausbøl vidner om, at landsbyen formentligt er grundlagt af en Lau eller Laus.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fra middelalderen stammer også fundet af mere end 440 begravelser ved en nedlagt stenkirke i Virklund syd for Silkeborg, og på Nørregade 6 i Horsens har bygningsarkæologiske undersøgelser i forbindelse med et restaureringsprojekt af et bindingsværkshus givet et detaljeret indblik i byens middelalderbebyggelse og dens udvikling.

Du kan finde billeder og yderligere beskrivelser af årets Top 10 over arkæologiske fund her