Lyt til artiklen:

Danmarks Biavlerforening: Et fejlskud af dimensioner at sløjfe erhvervsstøtte

00:00
Hastighed: ???x
04:18

Abonnementsartikel

Det vidner om, at ekspertgruppen ikke har sat sig ind i biavlens betydning; hverken for samfundsøkonomien, fødevareproduktionen og klimaet.

Så klart er budskabet fra Danmarks Biavlerforening efter ekspertgruppen bag den netop udkomne rapport "Fremtidens erhvervsstøtte" lægger op til, at erhvervsstøtten til udvikling af biavl sløjfes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- På trods af at honningproduktion blot er et biprodukt af biernes vigtige bestøvning, så vælger ekspertgruppen for fremtidens erhvervsstøtte, alligevel at fokusere på, at ordningen fremmer biavlsproduktionen. Hvad ekspertgruppen ikke har sat sig ind i, er, hvilke forhold biavlen i Danmark har. Midlerne bruges ikke til direkte støtte til enkelte honningproducenter, men derimod til at hjælpe alle Danmarks biavlere med viden om, hvordan de kan holde bierne sunde og i live, skriver Danmarks Biavlerforening i en pressemeddelelse.

Bestøvningsværdi for flere hundrede millioner

Honningbien er en hjemmehørende art i Danmark, men på grund af den parasitiske varroa-mide, som kom til landet i midten af 1980'erne, er der ifølge foreningen så godt som ikke fritlevende honningbifamilier i Danmark.

- Hvis varroa-miden ikke bekæmpes, vil en bifamilie dø i løbet af to til tre år. Med andre ord er det kun biavlernes bifamilier, som kan sikre bestøvningen af bestøvningskrævende afgrøder.

Biavlernes verdenskongres kommer til Danmark i 2025

Se også:

Biavlernes verdenskongres kommer til Danmark i 2025

Det anslås ifølge Danmarks Biavlerforening, at insekternes bestøvningsværdi af dyrkede afgrøder bidrager med 421 til 690 millioner kroner årligt.

- Biavlernes bier er de eneste, som kan sikre en ordentlig bestøvning af masseblomstrende afgrøder. Visse afgrøder er så godt som helt afhængige af biernes bestøvning, mens andre har gavn af bestøvningen i form af øget udbytte og kvalitet. Med andre ord kan der produceres flere og bedre afgrøder i landbruget og frugtavlen uden at det kræver ekstra input. Og ud fra en bæredygtighedsvinkel giver det absolut ingen mening, at ekspertgruppen anbefaler, at biavlen ikke skal støttes, siger Torben Strømgaard Hansen, der er formand for Danmarks Biavlerforening.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han påpeger, at et finsk studie har vist, at hvis man medtager biernes bestøvningsarbejde, så vil honningproduktion faktisk aflaste klimaet med hensyn til CO2-udledning.

- Det skyldes netop, at landbruget og frugtavlen for visse afgrøders vedkommende vil kunne producere mere og bedre uden ekstra input i form af areal, gødning og pesticider. For tiden er der fokus på produktion af plantebaseret protein, og her hjælper biernes bestøvning også til at kunne opnå større udbytte i en proteinafgrøde som hestebønne, oplyser foreningen.

Ekspertgruppen anfører, at støtteordningen kan være konkurrenceforvridende inden for biavlsbranchen specifikt, fordi ikke alle producenter kan modtage støtte, og forvridende generelt i forhold til produktion af fødevarer.

- Havde ekspertgruppen taget sig tid til at undersøge, hvilke projekter der er givet støtte til, så ville de opdage, at der intet konkurrenceforvridende er i ordningen. Faktisk er der ikke et eneste projekt som støtter en enkelt virksomhed, men derimod universiteter og landsdækkende brancheorganisationer. Projekterne giver nytte for hele branchen, men også til samfundet og udkommet af projekterne er frit tilgængelige for alle, siger Torben Strømgaard Hansen.

Foreningen gør opmærksom på, at i forhold til den samlede reduktion af erhvervsstøtte på 2,3 milliarder kroner, så udgør støtten til biavl en forsvindende lille del af den samlede besparelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men for biavlen og bestøvningen i Danmark vil det have kolossale konsekvenser, som ikke kan erstattes på anden vis. Derfor er Danmarks Biavlerforenings opfordring til ekspertgruppen, at de med hensyn til støtten til biavlen kører grønthøsteren i garagen. De få millioner, som man mener at kunne spare, vil vise sig at være meget dyrt købte i forhold til samfundsøkonomien og bæredygtigheden.