Lyt til artiklen:

Her er reglerne om hestemøg, du SKAL kende

00:00
Hastighed: ???x
03:36

Abonnementsartikel

De fleste hesteejere ved, at der gælder rigtig mange regler for hestehold. Der er regler for indretning af stalde, foderhygiejne, hestepas og ikke mindst regler for transport af heste.

Og så er der regler for opbevaring af hestemøg, også kaldet en mødding.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Reglerne for opbevaring af hestemøg kan først og fremmest inddeles i to dele, der tager sig af henholdsvis hestehold på maksimum fire heste inklusive føl og hestehold på over fire heste.

Førstnævnte har det noget nemmere end sidstnævnte.

Hvis man har fire heste eller derunder gælder reglerne for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, den såkaldte miljøaktivitetsbekendtgørelse.

Den siger i kapitel fire, paragraf 9, at "nye stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr, møddinger, ajlebeholdere m.v. skal placeres og indrettes således, at forurening af grundvandet eller andre vandindvindingsobjekter ikke finder sted, og således at de ikke er til gene for omgivelserne".

Det er med andre ord en blød formulering, der siger, at man ikke må forurene grundvand og jord, samt at man ikke må genere naboer, for eksempel med fluer fra møddingen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

rich-media-3
Møddingen skal have en størrelse, så der er plads til at opbevare gødningen fra hesteholdet i minimum seks måneder. Foto: Jacob Kaas.

Flere konkrete krav

Har du over fire heste, er der langt flere konkrete krav. Her er hesteholdet omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om, at hestegødning skal opbevares på en møddingsplads eller i en tæt container.

Møddingen skal have en størrelse, så der er plads til at opbevare gødningen fra hesteholdet i minimum seks måneder. Det vil sige, at du skal lave en kapacitetsberegning, og her er det godt at være på den sikre side.

Typen af mødding

Man kan lave møddingspladsen med sidemure eller som en åben plads. I sidstnævnte tilfælde skal man lave en zone på to meter med fald med to meter randzone med fald, og i begge tilfælde skal der være afløb til en opsamlingsbeholder.

Her anbefaler rådgivningsforeningen VKST, at man overvejer at lave beholderen i en størrelse, så den også kan modtage vand fra vandspiltov, da dette ikke må ledes til dræn.

Vælger man en containerløsning, så skal den være tæt og rustbeskyttet. Containeren skal placeres på stabilt underlag som beton, og den skal kunne besigtiges fra alle sider.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Overdækning og placering

Uanset hvilken løsning man vælger, så skal den overdækkes med en presenning. Også selv om man bruger den hver dag. Det er for at hindre ammoniakfordampning.

Ved placering af mødding gælder følgende afstandskrav. Der skal være 50 meter til nabobeboelse, 30 meter til naboskel og 15 meter til eget stuehus og søer/vandløb.

Befinder man sig i nærheden af naturområder gælder yderligere krav, som skal indhentes hos kommunen.

Som nævnt er det kommunerne, der administrerer reglerne på området, så det er under alle omstændigheder en god idé at sørge for godkendelse, før man går i gang. For både mindre og større hestehold gælder, at man selv er ansvarlig for betaling af oprydning, hvis kommunen forlanger det.

Selv om reglerne burde være ens for alle, så viser erfaringerne, at kommunerne ofte fortolker dem forskelligt, hvilket gør det ekstra vigtig at tjekke kommunens indstillinger først.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ovenstående er reglerne i grove træk, du kan læse mere hos rådgivningsforeningen VKST på www.vkst.dk.