Lyt til artiklen:

Fugle frikendt for forurening

00:00
Hastighed: ???x
04:49

Abonnementsartikel

For næsten 25 år siden - i år 2000 - vedtog EU det såkaldte vandrammedirektiv. Det var en politisk beslutning om at beskytte vandløb og vådområder i hele EU.

Europa-Kommissionen besluttede blandt andet, at medlemslandene skulle genoprette søer og åer, der led af alvorlig overgødskning, fordi for mange næringsstoffer strømmede ud i dem. Hovedsageligt på grund af udledninger fra landbrug og byer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men der var undtagelser.

Søer, hvor man havde mistanke om, at det var tusindvis af gæs, ænder og måger i området, som ledte næringsstofferne ud, kunne fritages. Og det har myndighederne gjort adskillige steder i Danmark.

Nu viser det sig dog, at mistanken flere steder er ubegrundet. Det fortæller professor Tony Fox, der sammen med en række kolleger har undersøgt flere danske søer.

- I de søer, vi undersøgte, stod fuglene for en meget lille del næringsstofferne. Helt konkret stod de for mellem 0,2 til 0,4 procent af kvælstoffet og 0,6 til 2 procent af fosforet. Resten strømmer til fra åer og vandløb og stammer fra oplandet.

- Derfor er der ingen grund til, at disse søer er fritaget for, at vi forsøger at genoprette vandkvaliteten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tre udfordrede søer

Tony Fox og kollegerne har i forskningsprojektet undersøgt fire søer, der alle ligger i fuglereservatet Vejlerne, som grænser op til Limfjorden.

Tre af søerne modtager vand fra et stort opland, mens den fjerde ligger isoleret. Det er med vandet fra oplandet, at store mængder næringsstoffer løber ud i søerne.

- De tre søer har det ikke godt i dag. De viser alle tegn på overgødskning - eller eutrofiering som vi også kalder det - og det gør vandet helt grumset.

- Vi har målt på, hvor meget næring, der strømmer ud fra søen, og hvor meget næring, der løber ind. Ved at trække de to tal fra hinanden, kan vi nogenlunde se, hvor meget næring fuglene bidrager med. Og det er altså minimalt.

Den fjerde sø er anderledes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fordi søen er isoleret, strømmer der ikke næringsstoffer fra oplandet til den. I stedet er det primært fuglene, der leverer næringsstoffer.

- I modsætning til de tre andre søer lider den ikke af alvorlig eutrofiering. Vandet er klart og smukt, selvom fuglene skider i søen. Samlet står de potentielt for mellem 14 og 76 procent af alle de næringsstoffer, der havner i søen, og alligevel er den i god økologisk kvalitet.

Skider hele tiden

Umiddelbart lyder det måske mærkeligt, at en gruppe fugle kan skide så meget, at en sø drukner i næringsstoffer. Men faktisk skider fugle som gæs enormt ofte, forklarer Tony Fox.

- I modsætning til os mennesker, har gæs et hurtigt fordøjelsessystem. Maden løber simpelthen hurtigt igennem dem. De skider en del i løbet af dagen, men især om aftenen, når de flyver ud på søen for at gå til ro, tømmer de tarmen.

- Gæs skider hvert andet til femte minut, indtil de har tømt tarmen. På den måde efterlader de næringsstoffer i søen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fugle som gæs, måger, svaner og ænder overnatter typisk ude på søen for at være i sikkerhed for rovdyr, der vil spise dem. Det kan eksempelvis være ræve.

- Når mørket begynder at falde på, søger fuglene mod søen. Her flyder de rundt, skider og slumrer indtil solen igen står op, siger han.

Har samlet fuglelort op

For at vide præcis hvor meget næring fuglene efterlader i søen, har Tony Fox og hans kolleger omhyggeligt observeret, hvor ofte fuglene skider, og hvad afføringen indeholder.

- Vi har - tro det eller ej - samlet afføring ind fra en masse forskellige fuglearter for at analysere, hvad det indeholder. Det var vi nødt til, h vis vi skulle kende det præcise næringsregnskab for søen, forklarer han.

Med tal for hvor meget næring der gennemsnitlig er i lort fra forskellige fugle og for hvor ofte fuglene skider, manglede de bare at vide, hvor mange fugle, der opholdt sig på søerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi var nødt til at sidde ved søerne, når solen var på vej ned, for at obsevere, hvor mange fugle, der fandt hvile her for natten. Ved hjælp af infrarøde kikkerter og software, som kan forstærke lyset på optagelser, kunne vi tælle fuglene.

- Dermed havde vi al den data, vi skulle bruge. Nu var det bare et spørgsmål om at stille regnskabet op og regne os frem til, hvor den overskydende næring kom fra. Og det var altså ikke fra fuglene, kunne vi se.