Abonnementsartikel

Efter planen kommer der i dag, den 1. juni, nye regler for opsætning af private brevkasser. Reglerne står i en bekendtgørelse til den postlov, Folketinget vedtog sidste år. Men selv om det officielt er Trafikstyrelsen, der har skrevet bekendtgørelsen, er der ingen tvivl om, at det i høj grad er Post Danmark, der har ført pennen, når det gælder reglerne om opsætning af brevkasser. Det kan man se, fordi Post Danmark allerede i december 2010 lagde en kundehåndbog på sin hjemmeside med nøjagtig de samme regler, som Trafikstyrelsen nu er nået frem til her et halvt år senere. Kundehåndbogen har titlen "Opsætning af brevkasser og brevkasseanlæg" og ligner mere en regelsamling end en vejledning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er dog flere alvorlige fejl i Post Danmarks informationsmateriale, både i håndbogen og i mange af de breve, Post Danmark sender ud til husstande på landet.

Forkerte informationer

I Postloven er der en regel om, at private brevkasser skal stå ved indkørslen. Det vil i praksis sige i skel. Men Folketinget vedtog en vigtig undtagelsesregel for landejendomme, nemlig at brevkassen skal stå i "naturligt skel", dog højst 50 meter fra beboelsen. I den nye bekendtgørelse slås det fast, at denne regel gælder for alle ejendomme på landet med mere end 5.500 kvadratmeter jord, altså knap en tønde land.

Alligevel har Post Danmark den seneste måned eller halvanden sendt breve ud til mange ejendomme på landet om, at brevkassen skal stå i skel. Men der står ikke et ord i brevet om, at brevkassen i følge den nye postlov højst skal stå 50 meter fra beboelsen, hvis der hører mere end 5.500 kvadratmeter jord til ejendommen.

Det er direkte fejlinformation.

5000 kr. til belysning

I kundehåndbogen skriver Post Danmark, at enkeltbrevkasser og brevkasseanlæg skal være tilstrækkeligt belyst, så postbuddet kan læse navnet på brevkassen og på brevene. Men på landet er der ofte alvorligt mørkt en tidlig vintermorgen 50 meter fra beboelsen. Så skal man følge reglerne i Post Danmarks kundehåndbog, er der ikke andet at gøre end at sætte en elektrisk lampe op ved den ensomme postkasse derude på markvejen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Alene udgifterne til kabel, nedgravning, opstilling af lampe og tilslutning løber nemt op i fem tusinde kroner. Hertil kommer så udgifterne til brevkassen, stativ og opstilling af brevkassen og den strøm, lampen bruger, siger installatør Henrik Reimer fra EC El i Odsherred.

Han tror på, at der med tiden kommer soldrevne LED-lamper, der kan løse problemet.

- Men teknikken er imidlertid ikke så langt fremme endnu, at man kan være sikker på, at der er lys i en solcelledrevet lampe, når posten kommer en vintermorgen, tilføjer Henrik Reimer.

En lommelygte er nok

Sandheden er imidlertid, at Post Danmark slet ikke må kræve elektrisk lys ved brevkassen. Reglen om tilstrækkelig belysning gælder kun brevkasseanlæg. Det vil sige anlæg med mange brevkasser, for eksempel ved en etageejendom i byen eller i et sommerhusområde. Der er ikke krav om lys ved enkelt-brevkasser, heller ikke på landet, hvor der ikke er gadelys. Her må postbuddet klare sig med sin egen lommelygte eller lyset på postbilen.

Alligevel truer Post Danmark i vejledningen med, at man ikke får sin post og måske endda en bøde oveni, hvis man ikke følger reglerne. Men i virkeligheden var det Post Danmark, der burde have en bøde for at fejlinformere borgerne. Eller som minimum betale erstatning til de borgere, der allerede har fulgt postvæsenets forkerte oplysninger og derfor brugt penge unødigt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvem skal mon betale?

Fritidsmarkedet har derfor bedt Post Danmark om en kommentar til oplysningerne i artiklen, specielt om Post Danmark erstatter udgifterne for de husejere, der indtil nu har fulgt Post Danmarks forkerte anvisninger. Men det ønsker Post Danmark åbenbart ikke at svare på.

Til gengæld indrømmer chefen for Post Danmarks Privatkunder, Henrik Larsen, at Fritidsmarkedet har ret i sin kritik:

- Der er desværre sket en fejl i vores database, så der er landejendomme, der har fået et brev henvendt til villaer og rækkehuse. Det er vi naturligvis kede af, og vi sørger for at sende et nyt brev til de berørte husstande, skriver Henrik Larsen blandt andet i sin svarmail.

Kravet om elektrisk lys er også en fejl, indrømmer Henrik Larsen. Han skriver:

- Der er naturligvis ikke krav om belysning ved fritstående brevkasser. Fejlen i folderen, der blev lagt på vores hjemmeside i december 2010, bliver rettet. Det er selvfølgelig uheldigt med disse to fejl, men vi er glade for, at vi nu bliver gjort opmærksomme på dem, så de kan blive rettet og vores kunder kan få de rigtige informationer.