Abonnementsartikel

Halv pris. Det er da noget, man kan forholde sig til, især når det handler om prisen på at varme boligen op om vinteren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Da det i sin tid blev aktuelt for mange at installere et stokerfyr til træpiller, var det mest tungtvejende argument, at det kun koster det halve at fyre med træpiller i stedet for olie.

Den beregning holder fortsat fint. Prisen på et ton træpiller ligger omkring 2.000.- kr., mens 1.000 liter fyringsolie til privatbrug lander på 10.000.- eller derover. I meget runde tal er brændværdien af træpiller det halve af olies, så for 4.000 kroner træpiller får man samme mængde varme i radiatorerne, som olie for 10.000.- kroner giver.

Men udgiften til opvarmning kan halveres endnu en gang. Det kan ske ved at skifte træpillerne ud med fin stokerflis - vel at mærke produceret af rent, ubehandlet træ, så der ikke kommer ubehagelige overraskelser op af skorstenen.

- Vi har en kunde, en læge, der omhyggeligt har beregnet, at hans udgifter til opvarmning kun er det halve af det, han betalte for at fyre med træpiller, siger Tom Brok fra Drastrup Bioenergi, der hører hjemme ved Assentoft vest for Randers.

Stokerflisen er findelt og harpet til en størrelse der gør, at flisen umiddelbart kan bruges i et stokerfyr til træpiller.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Omrører er et krav

Eneste krav er, at magasinet er forsynet med omrører, som sørger for at stokersneglen hele tiden har frisk flis at arbejde med.

En snegl i bunden af bunken er ikke nok. Flisten vil »bygge bro« eller »danne en iglo«, fordi flisen er temmelig trævlet og derfor nemt filtrer. Når sneglen så tager fra i bunden, laver den bare en hule i bunden af flisen. Og så har man besværet med at få flisen til at falde ned over sneglen igen.

- Til den fine stokerflis bruger vi udelukkende rent emballage-affaldstræ. Træet er hverken ­malet eller imprægneret, så det må brændes i et almindeligt stokerfyr, fortæller Tom Brok.

Garanti mod søm i flisen

Til gengæld er emballagetræet fyldt med metalbeslag og et utal af søm. Men det er heller ikke noget problem, siger Tom Brok:

- Vi bruger en meget stor TIM slagleknuser med 50 mm sold og magnetbånd. Den sorterer hvert eneste søm og jernstump fra, så jeg kan garantere, at der ikke er den mindste stump jern tilbage i flisen, når vi sælger den.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Emballageflisen fra slagleknuseren går så som regel i en stor rundsorter-maskine, som man ellers kender fra grusgravene. Men hos Drastrup Bioenergi bruges rundsortereren altså til træflis.

Behandlet træ går til Sverige

- Den fineste sortering er flis i størrelsen 0-20 millimeter. Den kan umiddelbart bruges i stedet for træpiller. Desuden laver vi grovere sorteringer, der typisk bruges i større stokerfyr på svinegårde eller i industrivirksomheder, forklarer Tom Brok.

Drastrup Bioenergi knuser også blandet og behandlet træ. Det neddeles typisk kun til en meget grov sortering på 0-230 millimeter, der sælges til fjernvarmeværker i Sverige. Herhjemme må fjernvarmeværkerne ikke fyre med behandlet træ.

- De svenske værker har specielle filtre på skorstenen, og så må de godt fyre med malet træ, spånplade og den slags. Det underlige er, at ­filtrene er produceret i Danmark, men danske værker må ikke bruge dem.

Skovflis og dækbark

Ud over flisning af affaldstræ handler Drastrup Bioenergi med skovflis og dækbark, som købes hjem fra skoventreprenører eller skovejere. Både skovflisen og dækbarken bruges typisk i haver og parker som bunddækning for at undgå frem­spiring af ukrudt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi får imidlertid rigtig mange læs trærødder ind til neddeling. Det klarer maskinen uden problemer. Sidegevinsten er, at vi bagefter ikke kun kan sælge flis, men også harpet muld, som har siddet på rødderne, fortæller Tom Brok.