Abonnementsartikel

Træ til Energi er et samarbejde mellem HedeDanmark, Skovdyrkerne og Dansk Skovforening, der har det klare mål, at potentialet for produktion af træ til energiudvinding skal udnyttes bedre. I december sidste år fik man så foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg, og det ses som et vigtigt skridt for at nå målet.

Ifølge HedeDanmark var udvalget meget interesserede, og det medførte en god dialog. Udvalget stillede blandt andet spørgsmål om konkurrenceforhold og tidshorisonter. Til dette svarede Træ til Energi, at dansk skovflis godt kan klare sig i konkurrencen med udenlandske produkter, samt at hvis man følger Træ til Energis plan, vil de danske skove levere med fuld effekt fra 2025 til 2030.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Produktionen kan fordobles

Inden mødet med udvalget havde Træ til Energi forberedt sig grundigt. I samarbejde med Skov & Landskab, Københavns Universitet og Danmarks Naturfredningsforening blev der lavet et notat, der belyser potentialet for biomasseproduktion i Danmark.

I notatet konkluderes det blandt andet, at det danske samfund vil kunne opnå store gevinster ved at fremme en målrettet dyrkning af biomasse i skovene. Det begrundes med, at der er tale om en vedvarende energikilde med stor forsyningssikkerhed, eftersom Danmark selv kontrollerer ressourcerne.

Faktisk mener Træ til Energi, at biomasseproduktionen kan fordobles, uden det får negative konsekvenser for andre interesser i skoven. Produktionen vil således være bæredygtig og uden negative konsekvenser for mulighederne for at drive et traditionelt skovbrug, hvor der tages hensyn til naturværdier, publikumsinteresser og træproduktion.

Flere hjælpetræer

I notatet fremhæves det, at et af problemerne ved den nuværende skovdrift ligger i, at der plantes for få træer. Der skelnes i grove træk mellem to typer træer: hjælpetræer og bestandtræer. Hjælpetræerne skal som betegnelsen antyder hjælpe bestandtræerne til at etablere sig. De to typer træer adskilles ved, at hjælpetræerne vokser meget hurtigt de første 20 til 30 år, mens bestandtræerne har en lidt langsommere start, hvorefter væksten tager til.

Ideen med at øge produktionen af energitræ bygger på en skovdyrkningsmodel, hvor der plantes flere hjælpetræer end tidligere. Det giver bestandtræerne mere beskyttelse, og når der ikke længere er behov for beskyttelsen, fældes hjælpetræerne og bruges til energiproduktion. Det vil typisk være 10 til 20 år efter træerne er plantet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at få plads til flere hjælpetræer foreslås det i notatet, at en del af bestandtræerne udskiftes med hjælpetræer, samt at der plantes hjælpetræer de steder, der skal være kørespor i fremtiden. Når hjælpetræerne bliver fældet, vil køresporene automatisk komme til syne.

Skal handles nu

Hele ideen med at inddrage politikerne hænger sammen med, at de skal hjælpe med at få skovejerne med på ideen. Det kræver dog øjeblikkelig handling. Det træ, der skal udnyttes fra 2025 til 2040, skal nemlig plantes inden for de kommende år, og da cirka 70 procent af de danske skove er på private hænder, skal politikerne bidrage med at motivere til at benytte den nye skovdyrkningsmodel.

Som virkemidler foreslås der blandt andet forskellige tilskudsordninger samt en rådgivende konsulentordning.