Abonnementsartikel

Danske politikere jubler over, at danskerne har taget solenergi til sig. Men i en ny rapport konkluderer tænketanken Kraka, at solcellerne ikke har nogen som helst effekt på klimaet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Som følge af EU's CO2-kvotemarked kan solcelleudbygningen imidlertid ikke påregnes at have en direkte effekt på den samlede europæiske (og globale) CO2-udledning. Nye anlæg har dermed reelt ingen direkte, positiv effekt på klimaet. Den samlede europæiske afhængighed af fossile brændsler reduceres dermed heller ikke, skriver Kraka blandt andet i rapporten.

Pengene kan bruges bedre

- Hvis det forventede subsidium 1.1. 2013 i stedet var blevet brugt til at opkøbe og annullere CO2-kvoter, kunne der være opnået en reel CO2- reduktion på næsten 2 millioner ton CO2 pr. år svarende til over 3 procent af Danmarks udledning af drivhusgasser, lyder det fra Kraka.

- Den kraftige subsidiering af solcelleanlæggene bør således bringes til ophør snarest. Et højere klimapolitisk ambitionsniveau kan nås ved køb af CO2-kvoter, mens målsætningen for den vedvarende energi kan nås med andre og billigere VE-teknologier.

Du kan læse hele Krakas rapport ved at klikke her.