Abonnementsartikel

Danskere, der selv henter deres brænde i skovene, kan forberede sig på, at brændet bliver dobbelt så dyrt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Prisstigningen skyldes regeringens nye afgift på vedvarende og CO2-neutrale brændsler som brænde og træflis til rumvarme, skriver Dansk Skovforening.

Afgiftens formål er at tjene penge til statskassen for at dække en del af statens tab, når danskerne ellers gør som politikerne ønsker: Bruger mindre kul, olie og gas - og derfor betaler færre afgifter af fossil energi.

Forsyningssikkerhedsafgift

Den nye afgift har fået navnet "forsyningssikkerhedsafgift", der ifølge Dansk Skovforening både er forskønnende og uforståeligt.

Den blev foreslået af den borgerlige regering, overtaget af den nuværende, socialdemokratisk ledet regering og aftalt af et bredt flertal i Energiforliget i marts 2012.

Nu er lovforslaget under udarbejdelse og fremsættes i foråret 2013. Afgiften fases ind fra 2014 og får fuld effekt fra 2020.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Afgiften skønnes at blive omkring 165 kroner pr. rummeter bøgebrænde. Gennemsnitsprisen for sankebrænde af bøg har været stabil siden 2004 og var i 2011 156 kr.+ moms pr. rummeter.

Du kan se prisudviklingen for brænde 2003-2011 ved at klikke her.

Mulige konsekvenser

Dansk Skovforening mener, at forsyningssikkerhedsafgiften er udtænkt bag et skrivebord, og at politikerne bag energiforliget næppe aner, hvilke konsekvenser afgiften vil få.

Selv har Dansk Skovforening et bud på mulige konsekvenser:

1) Øget grænsehandel

Artiklen fortsætter efter annoncen

2) Øget CO2-udledning

3) Dyrere at bo i landdistrikterne

4) Øget marked for sort brænde

5) Øget afbrænding af urent træ

6) Forringet pleje af skovene

Artiklen fortsætter efter annoncen

7) Uhyrligt bureaukrati med at administrere og kontrollere en punktafgift på Danmarks 25.000 skovejendomme