Abonnementsartikel

Reglerne for hvad du må indsamle, når du er ude at lede efter julepynt, findes i naturbeskyttelsesloven og i den tilhørende bekendtgørelse. Bekendtgørelsens § 28 siger blandt andet, at det er forbudt at:

- Beskadige træer og buske.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Beskadige eller fjerne skoveffekter, herunder brænde og kvas.

- Tage grene af træer og buske samt omhugge, opgrave eller oprykke træer, buske eller anden vegetation. I skove, der ejes af staten, kommuner, Folkekirken eller offentlige stiftelser, er det dog tilladt at skære eller klippe kviste af løvtræer, der er over 10 meter høje.

- Foretage erhvervsmæssig indsamling af nødder, bær, svampe, frø og kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav m.v. Indsamling i begrænset omfang til privat brug er tilladt. Kogler må dog kun tages fra skovbunden. Grene og kviste må ikke indsamles i bevoksninger, hvor der oparbejdes pyntegrønt.

Hvad må man samle op?

- Nødder, bær, svampe, frø, kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav må indsamles i begrænset omfang og kun til privat brug. Kogler må kun tages fra skovbunden.

- I private skove skal man holde sig på vej og sti og må derfor kun indsamle, hvad man kan nå derfra.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Man må ikke medtage pyntegrønt fra pyntegrøntbevoksninger, heller ikke grønt der ligger spredt på skovbunden. Det kan være lovligt at samle enkeltgrene op - i begrænset omfang til privat brug - hvis de ikke ligger i en pyntegrøntbevoksning.

- Brænde og sanketræ må aldrig tages med hjem uden ejerens tilladelse.

- Juletræer må aldrig tages med hjem uden ejerens tilladelse.

 Hvor meget må man tage med?

Loven sætter ingen mængde- eller vægtgrænser for hvad 'begrænset omfang og kun til privat brug' er.

 Statsskovene bruger som tommelfingerregel at man må tage, hvad man kan have i en plasticpose. Tommelfingerreglen er kendt af mange skovgæster, men er ikke lovfæstet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvad må man skære og klippe af?

Der må ikke klippes eller skæres grene af nåletræer uden ejerens tilladelse, uanset træarten eller hvem der ejer skoven.

 I offentlige skove må man skære eller klippe grene af løvtræer der er over 10 meter høje.