Abonnementsartikel

Dagen i dag må alt andet lige betegnes som en rigtig skidt dag for de danskere, der overveje at investere i et solcelleanlæg. Politikerne er nemlig endnu en gang blevet enige om at ændre solcelleloven, og denne gang er der tale om, hvad der må siges at være en massiv solcelle-nedskæring.

Fremover bliver det nemlig ikke muligt for danskere at få den såkaldte forhøjede støtte (1,3 kroner for kWh, der sendes ud på el-nettet) til mere end 20 MW om året. Til sammenligning er der blevet installeret omkring 500 MW solcelleanlæg i det sidste halvandet år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Grænsen på 20 MW bliver opretholdt ved, at man først skal have tilsagn af Energinet.dk, hvis man ønsker at investere i et solcelleanlæg.

Når danskerne så kommer op på de 20 MW, vil det ikke længere være muligt at blive en del af den fordelagtige solcelleordning det pågældende år.

Kun for boliger

Med ændringen i loven er det nu desuden kun husejere, lejeboliger og fællesanlæg, der har mulighed for at få 1,30 kr./kWh.

Virksomheder og landbruget kan kun få 60 øre/kWh de første ti år og 40 øre/kWh i de efterfølgende ti år. Det samme er tilfældet for alle, der har anlæg på over 6 kW - også på tagflader.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R) beklager, at lovgivningen om solceller har fremstået rodet. Men han mener, at med den enighed, der nu er opnået i forligskredsen, bliver rammerne tydelige for alle.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Solceller er stadig markant dyrere end andre former for vedvarende energi. Derfor ønsker vi ikke at støtte store produktionsanlæg. Vi gør det nu helt tydeligt, at det kun er boliger, der skal have adgang til den forhøjede støtte. Samtidig sikrer vi med loftet en stabil udbygning med solceller frem mod 2020, siger Martin Lidegaard.

Virkning fra dags dato

Dagens aftale vil indgå som et ændringsforslag til L199 (lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi). Ændringsforslaget er offentliggjort i Folketingstidende i dag.

Loven ventes vedtaget, inden Folketinget tager på sommerferie, men de nye regler for støtte til solceller har virkning fra dags dato.