Abonnementsartikel

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard præsenterede for et halvt år siden en strategi for fremtidens smarte elnet. Og i forlængelse af den kommer Martin Lidegaard nu med en bekendtgørelse, der pålægger energiselskaberne at installere smarte elmålere i alle hjem.

- Potentialet er enormt. Et smart energisystem begynder med smarte elmålere. Når forbrugerne får et time-for-time overblik over energiforbruget, stiger muligheden for selv at påvirke elregningen, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Omkring halvdelen af alle danske hjem har allerede i dag en smart elmåler. Med bekendtgørelsen vil de resterende husstande komme med.

To procent mindre

Investeringen i de smarte elmålere bliver hurtigt tjent hjem, lyder det fra ministeren. Erfaringen viser, at målerne vil øge forbrugernes opmærksomhed på forbruget. Energistyrelsen vurderer, at det kan reducere elforbruget med to procent. Det svarer til en besparelse på 180 kroner om året for en gennemsnitlig husejer. Samtidig forventer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at timeafregning vil medføre øget konkurrence på elmarkedet. Det vil give husejeren en besparelse på over 100 kroner om året.

Den største gevinst får forbrugere med varmepumper og elbiler, der indstilles til at følge elprisen. Men Martin Lidegaard håber, at en række nye produkter og servicetilbud vil dukke op i de kommende år. Det kan være frysere eller opvaske- og vaskemaskiner, der kan indstilles til at gå i gang, når elprisen er lav.

- Med beslutningen om at installere smarte elmålere i alle hjem sender vi et signal til virksomhederne om, at de skal i gang med at tænke nyt. Vi skal forstå at udnytte vores teknologiske forspring, så der bliver skabt arbejdspladser i Danmark, siger Martin Lidegaard.

Enhedslisten bakker op

Det smarte elnet er en vigtig del af et elsystem med store mængder vedvarende energi. Det sikrer, at den grønne energi bliver brugt, når den bliver produceret. Det kan også spare samfundet for investeringer i elnettet, når forbruget bliver fordelt hen over døgnet, og vores elnet derfor udnyttes mere optimalt. Endelig vil smarte elmålere ifølge Martin Lidegaard understøtte liberaliseringen af elmarkedet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bekendtgørelsen bliver nu sendt i høring, efter partierne bag energiforliget har drøftet sagen.

- Jeg er glad for, at Enhedslisten allerede på forhånd har tilkendegivet, at de støtter udrulningen af smarte elmålere, og jeg håber, at de øvrige partier også vil bakke op, siger Martin Lidegaard.