Abonnementsartikel

Indviklede og ulogiske regler står i vejen for mere natur i det danske agerland. Nu opfordrer Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening og erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer både miljøministeren og fødevareministeren til at følge en række af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Billebanker, lærkepletter, barjordsstriber, vildtstriber og læhegn - alle eksempler på tiltag i agerlandet, der gavner den biologiske mangfoldighed. Men i L&F ærgrer man sig over, at reglerne i dag er skruet sådan sammen, at det ofte er for indviklet for den enkelte at gennemskue lovgivningen. Derfor er mange lodsejere bange for at miste støttemidler, hvis de laver frivillige tiltag for dyre- og plantelivet. En anden barriere er, at småbiotoper ikke tæller med, når landmænd skal ansøge om EU-støtte. Det betyder altså, at der i dag er økonomisk incitament til at fjerne for eksempel læhegn, små vandhuller og remiser på markerne.

- Jeg kan sagtens forstå, at mange landmænd er bange for at blive straffet af systemet, når de gerne vil gøre noget for naturen. Og det er det, vi skal have ændret. Landmændene sidder med nøglen til at skabe mere og bedre natur, og det er der rigtig mange, der gerne vil, men mange tør ikke løbe risikoen for at ende med en stor regning, fordi de rækker naturen en hånd, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer Ib W. Jensen.

Fælles opfordring

Før en landmand kan få hektarstøtte fra EU, skal han leve op til en lang række krav - de såkaldte krydsoverensstemmelseskrav. Anbefalingen fra de tre organisationer er blandt andet, at etablering af naturtiltag ikke skal pålægges krydsoverensstemmelseskrav, således at landmanden risikerer at blive trukket i sin støtte, hvis ikke naturtiltagene lever op til de stramme krav.

De tre organisationer har sammen skrevet en opfordring til ministrene om at gøre naturpleje og skabelsen af mere og bedre natur enkel og omkostningsfri for den enkelte landmand. I England ydes der via Landdistriktsprogrammet tilskud til naturtiltag efter et pointsystem, og en lignende ordning vil ifølge organisationerne fungere i Danmark.