Abonnementsartikel

Sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Kommunernes Landforening lancerer miljøminister Ida Auken nu en ny handlingsplan for fredning. Den lægger op til, at man skal have mere fokus på at frede vigtige naturperler, men også mindre arealer, der kan forbinde de enkelte naturområder.

- Vi er alle sammen forbundet med naturen. Mange kan sikkert huske, den sødlige duft af lyng og hav ved Vesterhavet, eller hvordan kinderne blussede op, når man kom forblæst hjem fra en kold efterårsdag på heden. De oplevelser vil jeg være med til at sørge for, at vores børn også får. Hvis fremtidige generationer skal kunne nyde naturen, skal vi alle sammen være med til at passe på den allerede nu. Med den nye handlingsplan udstikker vi kursen for fremtidige fredninger, lyder det fra miljøminister Ida Auken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forbinde store arealer

Det er meningen, de nye fredninger skal både sikre dyr og planter forbedrede levevilkår, og flere mulige naturoplevelser til danskerne. Handlingsplanen lægger desuden op til flere fredninger på de statslige naturområder. Det kunne som eksempel være et område som Jægersborg Dyrehave. Dermed kan sådanne nationale natur-ikoner opnå en endnu større grad af beskyttelse end i dag.

Det er kun Danmarks Naturfredningsforening, kommunerne og Miljøministeriet, der kan rejse fredningssager.

- Den danske natur mangler flere store, sammenhængende naturområder. Det kan vi blandt andet skabe ved at frede værdifulde, mindre områder, som vil forbinde de store naturarealer. Det er et af de store mål i den nye fredningsplan, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Nye muligheder

I Kommunernes Landsforening ser man frem til at få planens nye muligheder i spil.

- Jo mere vi kan arbejde sammen om de samme mål, jo bedre natur kan vi skabe. Det giver også langt større synergi i forhold til andre velfærdsområder som naturbørnehaver, friluftsliv, sundhedsforebyggelse eller undervisning i naturen. De nye mål flugter også godt med den omfattende natur- og vandløbsindsats, som kommunerne har gang i, siger Martin Damm, formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg.