Abonnementsartikel

Forbruget af ukrudtsgiften prosulfocarb i landbruget er nu så udbredt, at det navnlig i sensommer og efteråret findes i betydelige mængder i atmosfæren. Stoffet falder tilsyneladende ned med regn og "våddeponeres", langt fra det sted, det er anvendt og kan for eksempel lægge sig på æbler. To økologiske æbleplantager på Fyn er foreløbig blevet ramt af forurening med prosulfocarb, som ikke stammer sprøjtning på nabomarker.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Selvom der er tale om meget små mængder på øko-frugterne, opfordrer Økologisk Landsforening nu til handling fra landbruget og om nødvendigt myndighederne for at undgå lignende forureninger i fremtiden.

- At økologiske fødevarer dyrkes giftfrit og derfor ikke indeholder giftrester er en grundsten i økologien og i forbrugernes berettigede forventning til økologiske varer. År efter år finder myndighederne de økologiske frugter og grønt fri for pesticidrester, når de tester. Sådan skal det blive ved med at være, og derfor henvender vi os i dag til Landbrug & Fødevarer og bedt dem om at tage ansvar for at finde en løsning, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening - Danmarks forening af økologiske landmænd, virksomheder og forbrugere.

Giftstoffer regner ned

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi overvåger såkaldt atmosfærisk deposition af en række stoffer - herunder prosulfocarb. Den højeste deposition af pesticider sker ifølge DCE?s rapporter i september-oktober, og her er prosulfocarb det sprøjtemiddel, der bidrager mest til depositionen.

Thomas Ellermann er sektionsleder ved Institut for Miljøvidenskab v. Aarhus Universitet og en af forskerne bag de årlige depositionsrapporter fra DCE. 

- Vores data viser, at prosulfocarb spredes via våddeposition - det vil sige med nedbør - og i betydelige mængder, der hvor vi måler, i perioden september - november. Når et stof våddeponeres betyder det, at stoffet findes i atmosfæren, og at det formentlig ikke stammer fra nabolaget, der hvor det falder ned, siger Thomas Ellermann, der forventer, at prosulfocarb også kan findes andre steder, end der, hvor DCE måler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Således kan det i princippet også ende på æblerne i folks private haver.

Handling og erstatning

Økologisk Landsforening forventer, at det konventionelle landbrug tager et ansvar og eventuelt i samarbejde med Miljøstyrelsen iværksætter tiltag for reduktion af forbruget af prosulfocarb, for eksempel ved at indføre begrænsninger på mængder eller lave bedre regler for sprøjtepraksis.

- Der er tilsyneladende skabt en baggrundsforurening, og vi økologer, som knokler for at mindske forurening, bliver ramt. Vi håber, at Landbrug & Fødevarer vil tage hensyn til økologernes og forbrugernes ønsker om giftfri frugt. Vi oplever godt naboskab med konventionelle landmænd, der undgår at lave sprøjteskader på økologiske naboejendomme, og vi forventer godt naboskab i dette tilfælde af "kollektive sprøjteskader". Alternativet er regulering fra miljøstyrelsen. Fortsætter denne baggrundsforurening ufortrødent, mener vi, at de økologiske æbleavlere har et legitimt krav på kompensation fra det samlede landbrug, som bruger ukrudtsmidlet "Boxer", hvor prosulfocarb er aktivstoffet, producenten Syngenta og Miljøstyrelsen, som har godkendt midlet, slutter Per Kølster.