Abonnementsartikel

Naturstyrelsen har købt jord til nye skove i tre områder i Thy. De nye skovområder skal erstatte den skov, der blev fældet i Østerild Klitplantage i forbindelse med opførelsen af det nationale testcenter for store vindmøller.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Skovene bliver plantet ved Hurup, Snedsted og nord for Nørhå ved Stenbjerg Plantage.

- Skovene vil hurtigt vokse op og give læ for vestenvinden, og skovbryn med blomstrende småtræer og buske som vildæbler og mirabelle vil tiltrække fugle, bier og andre smådyr. Det bliver nogle helt anderledes og varierede skove, end den meget ensartede nåleskov, der blev fældet i Østerild Klitplantage, siger skovfoged Karsten Frisk fra Naturstyrelsen.

Sådan ligger skoven

Skovrejsningsområdet ved Hurup bliver på 15 hektar. Området er blandt andet udvalgt, fordi det ligger tæt på Hurup, og fordi skoven vil beskytte områdets grundvand mod blandt andet sprøjtemidler.

Området ved Snedsted er på tre hektar. Området er valgt, fordi det på den ene side ligger klods op ad en skov, og på den anden side ligger tæt op ad Snedsted bys østlige udkant.

Ved Nørhå planter Naturstyrelsen i alt 20 hektar skov, når den nuværende forpagtningsaftale om landbrugsdrift ophører i 2015. Området støder op til Stenbjerg Klitplantage, og i det kuperede terræn kan der være mulighed for at lave vandhuller, der vil gavne både padder, insekter og fugle.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sig din mening

Borgerne i Thy kan selv være med til at bestemme, hvordan de nye skove skal indrettes. Naturstyrelsen holder informationsmøder 28. og 30. januar, hvor alle interesserede er velkomne.

Naturstyrelsen tilplantede i 2013 otte hektar ved Eshøj Plantage i Thy. Med tilplantningen af de tre nye områder har Naturstyrelsen aftaler om i alt knap 50 hektar ny skov i Thy.

Det er halvdelen af de 100 hektar ny skov i Thy, der blev aftalt i forbindelse med vedtagelsen af anlægsloven for det nationale testcenter for vindmøller i Østerild i 2010.

Læs mere på www.naturstyrelsen.dk.