Abonnementsartikel

Det har nærmest været helligbrøde og en form for politisk kætteri, hvis nogen på Christiansborg har peget på muligheden af, at Danmark med sine meget lange kyststrækninger kunne bygge mere kystnært.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ikke mindst turistkredse har ellers peget på de enorme muligheder, kysterne byder ind til med øget turisme, men indtil nu har det nærmest været umuligt at bygge bare i nærheden af kysterne.

Det vil by-, bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansen (S) nu gøre noget ved.  Han vil blandt andet ændre Planloven, så det bliver nemmere at opføre byggerier i de kystnære områder, hvis det kan skabe bedre vilkår for turismen.

Af med barriere

Carsten Hansen understreger, at det gælder om at ændre Planloven, så den ikke optræder som en forhindring, hvis eneste formål er at afslå ethvert tiltag i kystområderne.

- Det er min holdning, at vi skal have kystbeskyttelseslinien til at fungere i samklang med turisme. Det må ikke være en barriere. Vi diskuterer, om man skal kunne bygge en café og skabe nemmere adgang til naturen med eksempelvis udsigtspunkter, siger Carsten Hansen.

- Nu skal vi først have analyseret det, men jeg er sikker på, at vi kan finde nogle modeller, hvor vi både udbygger turismen og bevarer naturen, som er det, turisterne kommer til Danmark for. Der har vi nogle eksempler på, at man måske har administreret lidt for hårdt, og det er noget af det, vi også skal kigge på, forklarer ministeren.