Abonnementsartikel

Energistyrelsen lancerer på www.pcb-guiden.dk et værktøj, hvor bygningsejere kan indtaste oplysninger om deres bygnings opførelsesår og type.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Dermed kan de få data om PCB-forekomster i bygningens materialer og indeluft, som er mest relevante for netop deres bygning.

Det betyder, at bygningsejerne får lettere ved at vurdere, hvor stor risikoen er for, at der er PCB i bygningen, og om det er relevant at gennemføre prøver eller udskifte konkrete bygningsdele.

- Vi er meget glade for nu at kunne lancere dette værktøj, der er udviklet på baggrund af resultaterne af den nationale PCB-kortlægning. Formålet er at hjælpe bolig- og bygningsejere med at få et overblik over, om der er risiko for at finde PCB i netop deres bygning, og hvorvidt det kan udgøre et indeklimaproblem, siger kontorchef Marie Louise Hansen, Energistyrelsen.

Værktøjet giver også oplysning om, hvilke materialer, der typisk kan indeholde PCB.

Desuden opstiller værktøjet tjeklister og giver billedeksempler på, hvordan en PCB-holdig termorude genkendes. På www.pcb-guiden.dkfindes desuden oplysninger om regler om affaldshåndtering, arbejdsmiljø og bygningsejerens ansvar for at håndtere PCB i bygningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Brugt i fugemasse

PCB er en miljøgift, der i perioden 1950-1977 har været anvendt blandt andet i fugemasser i danske bygninger. I december 2013 offentliggjorde Energistyrelsen og Miljøstyrelsen en repræsentativ kortlægning af PCB i danske bygninger.

Kortlægningen viste overordnet, at PCB er udbredt i bygninger i PCB-perioden fra 1950-1977. I langt de fleste af bygningerne er PCB-koncentrationerne dog så lave, at det ikke giver anledning til PCB-koncentrationer i indeluften over Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdier.

For alle typer af bygninger estimeres det, at i størrelsen 0,7 - 1,6 procent af alle bygninger i Danmark vil kunne indeholde PCB-koncentrationer i indeluft over Sundhedsstyrelsens anbefalede laveste aktionsværdi.

Kortlægningen er et solidt vidensgrundlag, der sikrer, at indsatsen mod PCB i bygninger kan målrettes de bygninger, hvor der er størst risiko for at finde PCB, og hvor der kan være risiko for niveauer af PCB i indeluften, der overskrider Sundhedsstyrelsens aktionsværdier.