Abonnementsartikel

Stormrådet har afgjort, at stormen i december 2013 kan betragtes som stormfald, og hvis man har en stormfaldsforsikring, kan man søge om tilskud til gentilplantning og oprydning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skaderne skal være anmeldt inden den 15. marts 2014.

Hvis man som skovejer synes, at oprydning og gentilplantning efter stormen er uoverskuelig, står skovfirmaerne parat til at hjælpe.

Et af dem er Aarestrup Planteskole ved Karup i Midtjylland.

- Vi har stor erfaring fra tidligere stormfald både med hensyn til det administrative og med hensyn til det praktiske arbejde som oprydning og gentilplantning, siger Esper Thygesen, konsulent ved Aarestrup Planteskole.

Han mener, at det er vigtigt at komme hurtigt i gang med arbejdet, så man allerede om et års tid kan se resultaterne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi bruger den tidlige sæson til at skove og rydde op, så der er gjort klar til beplantning til efteråret og i foråret. Planterne vil dermed gro allerede til næste forår, forklarer Esper Thygesen.

Aarestrup Planteskole samarbejder med Haderup Skovservice, hvor Thomas Holm står klar med de store skovmaskiner.

- Vi kan klare hele skoventreprisen eller udføre dele af det - alt afhængig af, hvor meget skovejeren selv vil stå for, siger Esper Thygesen.

Gode dækningsbidrag

Ikke alle skovejere har tegnet den basisforsikring, som giver adgang til tilskud, men Esper Thygesen pointerer, at det ikke nødvendigvis betyder store tab som følge af en væltet skov.

- Priserne på træ er i øjeblikket historisk høje, og selv om det kan være dyrt og besværligt at oparbejde stormfældet træ, ser vi gode dækningsbidrag i en væltet skov, forklarer Thomas Holm.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De voldsomme storme i 1999 og 205 sænkede træpriserne til et katastrofalt lavt niveau, men priserne har altså rettet sig gevaldigt siden.

- Selv efter de seneste storme holder træet prisen, fastslår Thomas Holm.

Forsikring

Hvis man har overtaget en skov, skal basisforsikringen tegnes senest seks måneder efter overtagelsen, ellers gælder forsikringen ikke ved stormfald.

- Seksmåneders-reglen er indført for at forhindre, at folk venter med at tegne forsikringen til stormskaden er sket, forklarer Esper Thygesen.

Selve forsikringsdelen består af flere skemaer udover det første, som skal være indsendt senest den 15. marts.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En planteplan skal udformes og indsendes senest den 15. september, hvor det aktuelle område er indtegnet.

Når man har fået tilsagn om tilskud til oprydningsarbejde, kan man gå i gang.

- Derefter forventer vi, at skovejeren har seks år til gentilplantning, hvor skema T3 skal indsendes.

Arealerne skal måles op. Det kan ske manuelt eller ved GPS-udmåling. Man selv kan foretage opmålingen eller lade en landboforening eller et privat skovfirma klare opgaven.

Der er en række betingelser for at få tilskud til gentilplantning og oprydning, og det kan du læse mere om på Stormrådet hjemmeside.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her kan du også ansøge om tilskud:www.stormraadet.dk.