Abonnementsartikel

Vinderne af de to første regionale runder af årets landdistriktspris er nu blevet fundet. Ifølge Liv og Land bliver festlighederne omkring årets landdistriktspris indledt med fem regionale konkurrencer, hvor de endelige nominerede til årets pris bliver lagt fast.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Region Sjælland

I Region Sjælland er Kirsten Høegh-Andersen, Formand for paraplyorganisationen "Landsbyerne i Falsters Hjerte" kåret som årets ildsjæl. Kirsten Høegh-Andersen i høj grad har bidraget til at udvikle området på Midtfalster. Hun er desuden en ildsjæl, der brænder for det lokalområde, hun bor i.

Årets iværksætter i Region Sjælland er Paw Nielsen, direktør i Højvang Laboratorier A/S, der har til huse i Dianalund. Baggrunden for kåringen er, at Paw Nielsen har startet en virksomhed, der nu har 70 ansatte. Virksomheden bidrager til beskæftigelse og tiltrækker højtuddannet arbejdskraft til området.

Region Syddanmark

I Region Syddanmark er årets ildsjæl Johan Andersen, bestyrelsesformand for Filskov Friplejehjem og skoleleder på Filskov Friskole.

Johan Andersen har i mange år brændt for udviklingen i lokalsamfundet i Filskov og blandt andet været en vigtig tovholder i forbindelse med oprettelsen af Filskov Friplejehjem og Filskov Friskole.

Vinder af årets iværksætter 2014 i Region Syddanmark er Iver Gram, direktør for turistbureauet Sort Safari. Iver Gram har skabt en bæredygtig naturformidlingsvirksomhed, der tiltrækker gæster fra hele landet til Tønder området.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På denne vis har han gjort fænomenet Sort Sol landskendt og samtidig bidraget til en positiv udvikling i det lokale turismeerhverv.

Om Landdistriktsprisen

Danmark skal leve af de gode iværksættere og ildsjæle - og det gælder i særlig grad i landdistrikterne. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil derfor frem mod Landdistriktskonferencen den 2. og 3. april 2014 afholde en række regionale events for at finde ildsjæle og iværksættere, der kan indstilles til årets priser.

På hver af de fem regionale events kåres to vindere. En i kategorien Ildsjæle og en i kategorien Iværksættere. Vinderne går videre til den nationale konkurrence (og den afsluttende landdistriktskonference), hvor en dommerkomité på fem sidder klar til at kåre en vinder.

Landdistriktsprisen blev uddelt for første gang i 2012. Formålet med prisen er at hylde de personer og succeshistorier, som har gjort en forskel i landdistrikterne. Prisen skal motivere alle, der arbejder for fremgang i landdistrikterne, og den er samtidig et udstillingsvindue for vellykkede projekter og gavnlige aktiviteter, som kan inspirere andre til at gøre en indsats.

Der kan ikke længere nomineres kandidater til priserne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vejledende kriterier:

Iværksætter: En, der har gjort en særlig indsats for at skabe nyt erhverv, nye jobs og fremme lokalområdets økonomi. En, der formår at udnytte områdets stedbundne ressourcer til nye erhvervsformål. En, der strategisk agerer i netværk. En, der kan agere forbillede og give inspiration til fortsat udvikling

Ildsjæl: En, der har gjort en særlig indsats for udvikling af lokalområdet, herunder bidraget til at skabe attraktive levevilkår. En, der kan agere forbillede og inspirere andre til at gøre en indsats i lokalområdet. En, der agerer udadvendt og indgår i netværk med andre aktører. En, der har visioner og kan se strategisk på lokalområdets fremtid.