Abonnementsartikel

Hvis man ønsker at spise og drikke på bæredygtig og miljøvenlig vis, er det først og fremmest kostens sammensætning man skal kigge på og ikke om fødevarerne er økologiske eller ej.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det fastslår en rapport, der er udarbejdet af forskere fra Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

Rapporten skal bidrage til at nuancere den nuværende forbrugerviden om miljøpåvirkningen ved øget import og eksport af økologiske fødevarer.

- Vi har lavet en livscyklusanalyse, hvor vi dokumenterer, at man ved at reducere sit kødforbrug med blot 35 procent fra de gennemsnitlige 138 gram kød om dagen til 90 gram om dagen og i stedet spiser flere grøntsager og fuldkornsprodukter, kan reducere kostens samlede miljøbelastning med 26 procent. På den måde kan vi som forbrugere gøre en reel forskel for miljøet ved at spise mindre kød, siger en af forskerne bag rapporten, lektor Henrik Saxe fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

Økologi belaster

Rapporten bekræfter samtidig, at fødevarer, der er importeret langvejs fra, dog med få undtagelser, er dårligere for miljøet end lokalt producerede fødevarer, Og det gælder hvad enten de er økologiske eller konventionelle. Det skyldes miljøbelastning forbundet med transporten til Danmark.

Når det gælder bæredygtighed, som for eksempel sikring af rent vand og frugtbare jorde uden indhold af giftige stoffer, så er økologien en fordel. Men når man holder bæredygtighedskriterier ude af analyserne, og ser på de øvrige målbare miljøpåvirkninger, så er økologi ikke altid en fordel for miljøet - snarere tværtimod:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi kan samtidig se, at hvert kilogram fødevare produceret økologisk frem for konventionelt på kort sigt giver en øget belastning af miljøet, mens økologi på lang sigt vil være det mest bæredygtige valg, konkluderer Henrik Saxe.

Den økologisk produktionsform leverer mindre mængder fødevarer pr. areal og har derfor ofte en større miljøbelastning pr. kg vare. Hvis miljøpåvirkningen måles pr. hektar dyrket jord, så står økologien sig bedre sammenlignet med konventionel produktion, end hvis miljøpåvirkningen måles i kg.

På kort sigt brødføder konventionel produktion i det industrialiserede landbrug flere mennesker, men i udviklingslande og på lang sigt er økologisk produktion mest bæredygtigt for naturen og i forhold til ressourceforbruget

Ny nordisk mad

Miljøanalyser foretaget i Forskningscenter OPUS har tidligere vist, at Ny Nordisk Hverdagsmad kan bringe forbrugerne tættere på et miljømæssigt optimalt kostvalg, da Ny Nordisk Hverdagsmad nedbringer indtaget af rødt kød og usunde føde- og drikkevarer (såsom slik, kaffe, sodavand og alkohol), og overvejende består af lokalt producerede fødevarer.

Rapporten er bestilt af Fødevarestyrelsen og er november 2013 udarbejdet af lektor Henrik Saxe fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Jens Adler-Nissen fra DTU FOOD.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rapporten kan ses her.