Abonnementsartikel

Har man en strandejendom gælder det om at tænke sig godt om, inden man lader den lokale tømrer etablere en trappe mellem grunden og strandarealet. Det kræver nemlig dispensation fra reglerne om kystbeskyttelseslinien, og en sådan dispensation er nærmest udelukket på forhånd.

- Der gives som udgangspunkt ikke dispensation til "private" trapper til stranden, der alene tjener som adgang for en enkelt ejendom, oplyser miljøminister Kirsten Brosbøl (S) til Venstres Hans Chr. Schmidt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efter loven kan der dispenseres fra forbuddet mod tilstandsændringer i særlige tilfælde. Det gælder også for trapper, men det er ifølge ministeren "en konkret vurdering", hvornår der foreligger et "særligt tilfælde".

- Et særligt tilfælde kan, som nævnt være trapper på offentlige arealer, der kommer mange til gode. Det er derimod ikke et særligt tilfælde at tillade trapper til stranden på kystskrænter og klitter fra mange enkelte ejendomme. Det vil både være i strid med loven og hensynene bag loven om at friholde vores kyster for bebyggelse og anlæg, lyder svaret fra ministeren.