Abonnementsartikel

De fleste haveejere kan godt skrive under på, at ukrudt er irriterende. Ud over at ukrudtet mellem fliserne ikke pynter, kan det på længere sigt ødelægge belægningen og gøre den usikker at færdes på. Faktisk skal et almindeligt fortov lægges om cirka 10 år tidligere end normalt, hvis der ikke foretages ukrudtkæmpelse.

Ukrudtets rødder kan få fliserne til at ligge ujævnt. Derved kan der trænge vand ned til det bærende lag af stabilgrus under fliserne og få dem til at synke. På samme måde kan belægninger af perlesten, grus og så videre også tage skade, hvis ukrudtet ikke fjernes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er altså god fornuft i at bekæmpe ukrudtet. Især de bredbladede ukrudtstyper som for eksempel tidsel, mælkebøtte, fuglegræs, vejbred og ærenpris kan hurtigt tage overhånd, hvis de ikke tidligt begrænses i vækst og spredning. Drejer det sig om en enkeltstående plante, kan det gamle lugejern eller mælkebøttejernet varmt anbefales, men man skal være opmærksom på, at behandlingen ofte efterlader ituskårne rødder, der hurtigt kan danne nye klynger af ukrudt i haven.

Det bedste resultat

Ukrudt kan fjernes med håndkraft, med forskellige redskaber eller ved at anvende en brænder. Ifølge Bayer får man det bedste resultat, hvis brugen af ukrudtsmidler kombineres med traditionelle metoder. Ukrudtsmidler er generelt den bedste og mest tidsbesparende måde til at vinde kampen over ukrudtet.

Bayers Keeper L bekæmper både ukrudtet på terrasse, indkørsel og flisegang effektivt og holder det væk i lang tid, så man slipper for at skulle tænke mere på ukrudt resten af sommeren. Keeper L har en god langtidsvirkende effekt og forhindrer nyt ukrudt i at spire frem i op til fire måneder efter behandling.

Vind en gartner

Lige nu kører Keeper L en stor konkurrence, hvor man kan vinde en gartner til at hjælpe dig i haven: værdi 10.000 kronner. Deltag i konkurrencen og få chancen for at nyde sommeren med hjælp fra en professionel gartner til at plante, slå, klippe, fælde eller hvad du måtte have behov for i din have. Deltag her: www.keeperL.dk.

Husk inden du anvender bekæmpelsesmidler:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs altid brugsanvisningen grundigt og vær opmærksom på advarselssætninger- og symboler.

Undgå overdosering - anvend kun de anbefalede mængder jf. doseringsanvisningerne.

Brug aldrig bekæmpelsesmidler i direkte solskin. Størst effekt opnås hhv. morgen og af­ten.

Husk at vaske sprøjter og andre redskaber både før og efter brug. Rester af andre bekæm­pelsesmidler eller snavs kan give en anden virkning end den ønskede.

Bland aldrig bekæmpelsesmidler, medmindre det står på brugsanvisningen.jf